Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

22.12.2023

Ratownictwo medyczne – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie 2024/2025

Pierwsza karetka wyjechała na polskie ulice w 1891 roku. Po drogach Krakowa przemieszczał się zaprzężony w dwa konie powóz, na pokładzie którego znajdowali się starsi studenci kierunków medycznych, niosący bezpłatną pomoc wszystkim potrzebującym. Co oczywiste, od tamtego czasu wiele się zmieniło: proces kształcenia, wykorzystywany sprzęt, rodzaj transportu, jak również rodzaje zagrożeń zdrowia i życia. Dzisiaj ratownictwo medyczne to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów, dostarczający obszernej wiedzy i rozwijający liczne umiejętności i kompetencje. Jednym z miejsc na edukacyjnej mapie, które kształci przyszłych ratowników medycznych jest Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie, kładąca nacisk na praktyczny charakter nauczania.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w UMMSC, UM UMSC
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z dwóch obszarów: nauk medycznych oraz nauk społecznych. Studenci poznają medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, systemy ratownictwa medycznego w Polsce oraz w innych państwach oraz regulacje prawne i zasady etyczne. Zaznajamiają się z budową i funkcjami organizmu, sposobami diagnozowania, leczenia i interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, zasadami promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, metodami oceny stanu zdrowia, jak również mechanizmami i skutkami ubocznymi zabiegów fizycznych. Oprócz tego, studenci Ratownictwa medycznego nabywają szeregu umiejętności oraz rozwijają konkretne kompetencje społeczne.

 

Program studiów i przedmioty

Program, który realizują studenci Ratownictwa medycznego, można podzielić na kilka obszarów. Tymi obszarami są między innymi: nauki podstawowe, nauki behawioralne i społeczne czy nauki kliniczne. W toku kształcenia studenci spotykają się z takimi zagadnieniami jak:

 • anatomia,
 • biofizyka,
 • farmakologia z toksykologią,
 • zdrowie publiczne,
 • badania naukowe w ratownictwie medycznym,
 • medycyna katastrof,
 • techniki zabiegów medycznych,
 • medycyna ratunkowa,
 • medyczne czynności ratunkowe

 

Nabywane umiejętności

Wspomnieliśmy już o tym, że studenci Ratownictwa medycznego zdobywają nie tylko wiedzę, ale również jasno określone umiejętności. Umiejętności te dotyczą między innymi: lokalizowania poszczególnych okolic ciała i znajdujących się w nich narządów, oceny czynności narządów i układów organizmu, rozpoznawania patofizjologicznych podstaw niewydolności układu krążenia, rozpoznawania zarażenia wirusami i bakteriami, wykonywania podstawowych obliczeń farmakokinetycznych, rozpoznawania zaburzeń oddychania, wdrażania właściwego postępowania epidemiologicznego, przeprowadzania badania przedmiotowego, oceny stanu świadomości, wykonywania elektrokardiogramu, oceny stanu neurologicznego czy stosowania leczenia przeciwbólowego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Ratownictwa medycznego w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: anatomicznych podstaw badania przedmiotowego, fizjologii narządów i układów organizmu, funkcji życiowych, konsekwencji zaburzeń regulacji hormonalnej, zasad postępowania przeciwepidemicznego, zasad postępowania antyseptycznego, wpływu procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, jednostkach straży pożarnej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Zanim podejmie się ostateczną decyzję warto zaznajomić się z ofertami dydaktycznymi, porównać programy kształcenia, poznać charakter nauki. Planując studia w Warszawie w zakresie ratownictwa medycznego, warto zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej- Curie opinie? Paweł, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Uczelnia Medyczna daje wszystko, aby zdobyć praktyczną wiedzę i przygotować się do wykonywania zawodu. Studia są wymagające, ale przecież muszą takie być, bo jednak kształcą tych, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu i muszą podjąć ważne decyzje i rozpocząć działania.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne w Uczelni Medycznej:

Absolwent Ratownictwa medycznego w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • medycznych czynności ratunkowych,
 • fizjologii narządów i układów organizmu,
 • neurohormonalnej regulacji procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych,
 • budowy materiału genetycznego,
 • technik redukowania lęku,
 • epidemiologii chorób zakaźnych,
 • zasad zabezpieczania materiału biologicznego do badań,
 • technik przygotowania pacjenta do transportu,
 • postępowania przedszpitalnego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • działań ratunkowych podejmowanych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Ratownictwie medycznym:

Absolwent Ratownictwa medycznego w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • jednostkach straży pożarnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Komentarze (0)