Praca socjalna

Praca socjalna

05.04.2024

Praca socjalna – Collegium Humanum w Gdańsku

Praca socjalna to działalność, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Co zrozumiałe, aby nieść wspomnianą pomoc należy pozyskać najpierw gruntowne wykształcenie, złożone z wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studia w zakresie pracy socjalnej dostarczają wiedzy diagnostycznej oraz na temat metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

Studia na kierunku praca socjalna w
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności zagadnień reprezentujących takie dyscypliny jak: socjologia, pedagogika, psychologia czy nauki o zdrowiu. Studenci zaznajamiają się między innymi z: różnymi uwarunkowaniami życia społecznego, mechanizmami działania służb społecznych, instytucjami i organizacjami pomocy społecznej, modelami pomocy społecznej, normami i regułami życia społecznego. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: patologii społecznej, grup i więzi społecznych, jak również uwarunkowań, prawidłowości i zakłóceń komunikacji interpersonalnej.

 

Program studiów i przedmioty

Praca socjalna główne przedmioty:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • patologie społeczne i interwencja kryzysowa,
 • diagnostyka potrzeb społecznych,
 • pomoc społeczna i jej programy,
 • metodologia badań społecznych,
 • antropologia kulturowa,
 • polityka społeczna,
 • mediacje i negocjacje w pracy socjalnej

Warto zauważyć, że studia w Collegium Humanum oferują bogaty zestaw przedmiotów kształcenia specjalnościowego. Przedmioty te należą do konkretnych bloków, wśród których wymienić można między innymi: Organizację społeczności lokalnej i usług społecznych, Zarządzanie usługami zdrowotnymi i socjalnymi czy Pracę socjalną z mniejszościami, migrantami i uchodźcami. Dzięki proponowanym blokom studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości z zakresu: projektowania innowacji społecznych, aktywizacji osób starszych i z niepełnosprawnościami, pedagogiki czasu wolnego czy zarządzania w usługach socjalnych.

 

Nabywane umiejętności

Co zrozumiałe, studenci Pracy socjalnej zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną – choć bardzo bogatą – ale również jasno określone umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktycznym działaniu. Uczą się jak interpretować zjawiska społeczne, posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi pracy socjalnej, rozpoznawać, analizować i oceniać zjawiska wskazujące na potrzebę uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, stosować procedury i zasady ustalania prawa do świadczeń społecznych, opracowywać strategie działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Pracy socjalnej w Collegium Humanum wyróżniają się konkretną wiedzą oraz jasno określonymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: psychologii społecznej, prawa socjalnego, prawa rodzinnego, klinicznej pracy socjalnej czy organizowania społeczności lokalnej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: domach kultury, urzędach kultury, ośrodkach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy.

 

Opinie

Praca socjalna to kierunek niezwykle istotny, jednak nie jest oferowany przez wszystkie rodzime uczelnie. Kandydaci muszą zatem dokładnie przeszukać oferty dydaktyczne, aby znaleźć tę najlepiej pasującą do ich potrzeb i zainteresowań. Planując studia w Gdańsku warto zapoznać się z tym, co oferuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Collegium Humanum w Gdańsku opinie? Ola, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Collegium Humanum oferuje praktyczne studia, przygotowujące do pracy. Mnóstwo ciekawych zajęć, dużo przedmiotów do wyboru, fantastyczni wykładowcy i świetna atmosfera. Warto tutaj studiować.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną w Collegium Humanum w Gdańsku:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii faz życia,
 • gerontologii społecznej,
 • promocji i profilaktyki zdrowia,
 • prawa socjalnego,
 • psychologii społecznej,
 • przestępczości i niedostosowania społecznego,
 • mediacji i negocjacji,
 • systemów wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • aktywnej integracji społecznej,
 • prawa karnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • domach kultury,
 • urzędach kultury,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach samopomocy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)

Komentarze (0)