Prawo

Prawo

05.04.2024

Prawo – Collegium Humanum w Gdańsku

Prawo to wyjątkowy kierunek studiów. Uznawany jest za jeden z najbardziej wymagających, a zarazem, niemal od zawsze, zajmuje najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach popularności. Co przyciąga do studiowania? Co działa na kandydatów jak magnes? Prawo jest kierunkiem, który nigdy nie wyjdzie z mody, ponieważ na wiedzę prawniczą zawsze będzie zapotrzebowanie. Poza tym, wiedzę tę można wykorzystać na wiele sposobów.

Studia na kierunku prawo w
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Prawo w Collegium Humanum w Gdańsku umożliwia pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Istotnym elementem studiów jest także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych, interpretacji przepisów, działania instytucji prawnych oraz świadczenia usług prawniczych. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: podstawowymi zasadami ustroju RP, systemem źródeł prawa, rolą poszczególnych organów ustrojowych i instytucji w organizacji państwa, łacińską terminologią prawniczą. Poruszają się po zagadnieniach: prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego i sądowo- administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa finansowego i finansów publicznych czy prawa Unii Europejskiej.

 

Program studiów i przedmioty

Prawo główne przedmioty:

 • logika prawnicza,
 • prawo konstytucyjne,
 • konstytucyjna ochrona praw człowieka i obywatela,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • doktryny polityczno- prawne,
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • zasady tworzenia prawa miejscowego,
 • prawo zamówień publicznych

 

 

Nabywane umiejętności

Prawo jest kierunkiem dostarczającym obszernej wiedzy, złożonej z licznych zagadnień. Co ważne, studenci nabywają umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktycznym działaniu. Rozwijają umiejętności między innymi w zakresie: logicznej analizy zdarzeń i procesów, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, prowadzenia skutecznej komunikacji, rozpoznawania zależności istniejących pomiędzy prawem europejskim a prawem międzynarodowym publicznym i krajowym, prowadzenia wystąpień publicznych, dokonywania kwalifikacji prawnej stanu faktycznego, posługiwania się językiem prawnym i prawniczym.

 

Praca po studiach

Studia prawnicze w Collegium Humanum przede wszystkim przygotowują do podjęcia aplikacji, dzięki którym można rozpocząć karierę w zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, komornik czy notariusz. Oprócz tego, absolwenci Prawa mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: instytucjach państwowych, instytucjach samorządowych, bankach, działach prawnych różnego rodzaju przedsiębiorstw czy instytucjach europejskich.

 

Opinie

Od wielu lat Prawo należy do grona najchętniej wybieranych kierunków wyższego kształcenia. Jego popularność przekłada się oczywiście na ilość ofert dydaktycznych, która systematycznie rośnie. Na którą uczelnię się zdecydować? Czy warto postawić na omawianą przez nas szkołę wyższą? Jakie ma Collegium Humanum w Gdańsku opinie? Patrycja, studentka Prawa mówi:

„Collegium Humanum to nowoczesna uczelnia, w której każdy znajdzie coś dla siebie i otrzyma warunki do rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Collegium Humanum w Gdańsku:

Absolwent kierunku Prawo w Collegium Humanum w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii i filozofii prawa,
 • prawa rzymskiego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych,
 • zasad prowadzenia procesu karnego,
 • postępowania administracyjnego i sądowo- administracyjnego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa międzynarodowego publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Collegium Humanum w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • sędzia,
 • adwokat,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • komornik,
 • referendarz sądowy,
 • dyplomata,
 • mediator,
 • rzecznik patentowy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)

Komentarze (0)