Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

12.03.2024

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Studia dziennikarskie zawsze będą modne, jak również zawsze będą perspektywiczne. Dlaczego? Nawet jeśli nie oglądamy telewizji, nie czytamy gazet i nie słuchamy radia to zdajemy sobie sprawę z tego, że przestrzeń medialna rozrasta się w dynamicznym tempie, głównie za sprawą mediów społecznościowych. Media, jako jedna z niewielu dziedzin, dostosowują się do panujących warunków i adaptują do obowiązujących reguł. Dlatego rynek będzie potrzebował specjalistów w zakresie przekazywania informacji.

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WUE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauki o komunikacji społecznej i mediach. Studenci zaznajamiają się między innymi z: dylematami współczesnej cywilizacji związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i nowych mediów, zasadami prowadzenia debat i sporów publicznych, rodzajami i gatunkami dziennikarskimi, zasadami funkcjonowania polskiego systemu medialnego, narzędziami badania procesów społecznych czy też komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz funkcjami i sposobami działania mediów lokalnych i środowiskowych. Ponadto poznają specyfikę i różnice między poszczególnymi mediami oraz cechy gatunkowe właściwe dla tych mediów.

 

Program studiów i przedmioty

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna główne przedmioty:

 • wiedza o komunikowaniu,
 • stylistyka i kultura języka,
 • retoryka i erystyka,
 • polski system medialny,
 • systemy medialne na świecie,
 • prawo prasowe i medialne,
 • źródła informacji dla dziennikarzy,
 • tabloidyzacja mediów,
 • język nowych mediów

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej otrzymują zestaw specjalności do wyboru. Zestaw ten tworzą: Dziennikarstwo i fotografia w nowych mediach, Marketing medialny i PR, Reportaż, film i telewizja. Dzięki tym propozycjom studenci mogą rozwijać indywidualne zainteresowania oraz przygotowywać się do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych. Specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: edycji fotografii, projektowania kampanii marketingowej, komunikacji biznesowej, realizacji dźwięku czy pisania kreatywnego.

 

Nabywane umiejętności

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WUE to kierunek o praktycznym charakterze, a zatem bardzo istotnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności. Umiejętności te dotyczą między innymi: konstruowania krótkich form informacyjnych, analizowania i selekcjonowania informacji, tworzenia skutecznych przekazów medialnych, wykorzystywania narzędzi reklamy i marketingu, tworzenia przekazu prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, realizowania materiałów dziennikarskich.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej wyróżniają się gruntowną wiedzą oraz konkretnymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: etyki dziennikarskiej, czynników kształtujących opinię publiczną, technik manipulacji propagandowej, strategii komunikowania kryzysowego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: redakcjach prasowych, redakcjach radiowych, redakcjach telewizyjnych, portalach internetowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to chętnie wybierany kierunek, umożliwiający pozyskanie praktycznego wykształcenia. Stołecznych uczelni, proponujących studia w tym obszarze jest całkiem sporo, co może sprawiać pewne problemy z podjęciem decyzji o wyborze. Może warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią? Jakie ma Warszawska Uczelnia Ekonomiczna opinie? Magda, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„WUE to uczelnia bardzo przyjazna studentom, która daje wszystkie narzędzia potrzebne do rozwijania pasji i zainteresowań oraz umiejętności, które przydadzą się później, w życiu zawodowym.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną w WUE:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kultury i stylistyki języka,
 • gatunków dziennikarskich,
 • zasad komunikacji politycznej we współczesnym społeczeństwie,
 • metod i narzędzi produkcji radiowej,
 • zasad i narzędzi marketingu,
 • budowania wizerunku,
 • analizy technik manipulacji propagandowej,
 • analiz technik perswazyjnych,
 • funkcji i sposobu działania mediów lokalnych i środowiskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach radiowych,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • portalach internetowych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Komentarze (0)