Analityka medyczna

Analityka medyczna

22.03.2024

Analityka medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Analityka medyczna to praktyczna propozycja kształcenia, która przygotowuje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Na czym polega ten zawód? Do obowiązków diagnosty laboratoryjnego należy przede wszystkim pobieranie materiału biologicznego oraz jego badanie i analizowanie. Takie działania przyczyniają się między innymi do wykrywania różnych nieprawidłowości, zakażeń i chorób pacjentów.

Studia na kierunku analityka medyczna w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Analityka medyczna w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z obszarów nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Wiedza ta złożona jest z zagadnień reprezentujących różne dyscypliny, w tym przede wszystkim: nauki medyczne, farmaceutyczne, chemiczne i biologiczne, a najmocniej skupia się na problematyce diagnostyki laboratoryjnej. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: anatomią, farmakologią, fizjologią, histologią czy immunologią. Poznają mechanizmy rozwoju choroby, techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyce patomorfologicznej, zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych oddziałach szpitalnych, skutki działania substancji toksycznych, metody biologii molekularnej czy algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych.

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek analityka medyczna musieli uzyskać co najmniej 57 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program studiów i przedmioty

Analityka medyczna główne przedmioty:

 • biofizyka medyczna,
 • biologia medyczna,
 • chemia analityczna,
 • analityka ogólna i technika pobierania materiału biologicznego,
 • analiza instrumentalna,
 • biologia molekularna,
 • diagnostyka izotopowa,
 • patomorfologia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki medycznej poruszają się po licznych zagadnieniach. Zdobywają obszerną wiedzę, ale nie można zapominać o tym, że studia nastawione są także na rozwijanie jasno określonych umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: wykonywania prostych preparatów komórkowych, wykonywania obliczeń oraz analiz chemicznych, stosowania technik histologicznych, posługiwania się aparaturą pomiarową, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami instrumentalnymi, przeprowadzania analizy molekularnej, przewidywania wpływu przebiegu choroby na wyniki badań laboratoryjnych czy też rozpoznawania zmian morfologicznych charakterystycznych dla określonych jednostek chorobowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Analityki medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: chemii klinicznej, technik badań cytologicznych, identyfikacji zakażeń wirusowych, zasad akredytacji i certyfikacji medycznych laboratoriów diagnostycznych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo- badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych, urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia.

 

Opinie

Analityka medyczna jest kierunkiem, bez którego trudno wyobrazić sobie ofertę kształcenia z obszaru studiów medycznych. Kierunek ten cieszy się rosnącą popularnością, dzięki czemu coraz łatwiej odnaleźć go w katalogach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać? Która okaże się najlepsza? Czy warto podjąć naukę w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Paulina, studentka Analityki medycznej mówi:

„Śląski Uniwersytet Medyczny to zdecydowana czołówka i jedna z najlepszych uczelni medycznych w kraju. Studia tutaj to powód do dumy, ponieważ w drodze na studia trzeba pokonać bardzo wielu kandydatów.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę medyczną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Analityki medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • przemian biochemicznych zachodzących w żywym organizmie w warunkach fizjologicznych i patologicznych,
 • chemii analitycznej,
 • metod i testów oceniających określone składowe układu immunologicznego,
 • mechanizmów rozwoju choroby,
 • metod biologii molekularnej,
 • hematologii laboratoryjnej,
 • wykonywania badań mikroskopowych,
 • organizacji oraz struktury i zasad działania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Analityce medycznej:

Absolwent Analityki medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytutach naukowo- badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)