Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

22.03.2024

Chemia kosmetyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Chemia kosmetyczna to unikatowa propozycja kształcenia, która stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem kosmetycznym. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę, na którą składają się nie tylko zagadnienia z obszaru chemii, ale również zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku kosmetyków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Studia na kierunku chemia kosmetyczna w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Chemia kosmetyczna w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z trzech obszarów: nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk chemicznych. Wiedza ta dotyczy w szczególności znajomości surowców stosowanych w produkcji kosmetyków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, jak również recepturowania i kontroli jakości kosmetyków z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych i specjalistycznej aparatury.

Progi punktowe na kierunek chemia kosmetyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek chemia kosmetyczna musieli uzyskać co najmniej 32 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W toku kształcenia studenci Chemii kosmetycznej zaznajamiają się między innymi z: budową atomu i cząsteczki, właściwościami pierwiastków, klasycznymi i instrumentalnymi metodami analitycznymi, mechanizmami otrzymywania układów polimerowych stosowanych w technologii kosmetycznej, zjawiskami fizycznymi występującymi w podstawowych formach kosmetyków, zasadami komponowania preparatów kosmetycznych czy mikrobiologią kosmetyków.

 

Program studiów i przedmioty

Chemia kosmetyczna główne przedmioty:

 • mikrobiologia ogólna,
 • budowa skóry i przydatków,
 • chemia nieorganiczna,
 • chemia analityczna w badaniu jakości kosmetyków,
 • fizykochemia form kosmetycznych,
 • surowce kosmetyczne,
 • podstawowa aparatura w przemyśle kosmetycznym

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Chemii kosmetycznej poruszają się po licznych zagadnień. Oprócz tego rozwijają także jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: wykonywania analiz jakościowych i ilościowych pierwiastków oraz związków chemicznych, planowania i wykonywania syntezy związków organicznych, pozyskiwania surowców kosmetycznych, przeprowadzania analizy jakościowej form kosmetycznych, przeprowadzania oceny preparatu kosmetycznego, a także projektowania procesu technologicznego do produkcji preparatu kosmetycznego.

 

Praca po studiach

Jaka przyszłość zawodowa czeka na osoby, które ukończyły naukę na tym kierunku? Absolwenci Chemii kosmetycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się obszerną wiedzą oraz konkretnymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: procesów produkcji kosmetyków, metod badań surowców i produktów kosmetycznych oraz zastosowania kosmetyków do pielęgnacji osobistej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w: laboratoriach badawczych oraz instytucjach zajmujących się kontrolą jakości kosmetyków, przemyśle kosmetycznym, wytwórniach kosmetyków, laboratoriach zajmujących się projektowaniem nowych produktów, laboratoriach zajmujących się oceną skuteczności, działania i bezpieczeństwa kosmetyków.

 

Opinie

Chemia kosmetyczna jest wyjątkową propozycją kształcenia, której nie odnajdziemy w każdym katalogu dydaktycznym. Oznacza to, że osoby zainteresowane nauką powinny zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Karolina, studentka Chemii kosmetycznej mówi:

„Wybrałam studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, ponieważ oferuje przyszłościowy kierunek, kształcący potrzebnych na rynku specjalistów. Studiując chemię kosmetyczną nie martwię się o przyszłość zawodową. Wiem, że praktyczne wykształcenie przełoży się na ciekawą pracę.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię kosmetyczną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Chemii kosmetycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy skóry,
 • właściwości chemicznych związków nieorganicznych,
 • klasycznej analizy jakościowej,
 • właściwości naturalnych i syntetycznych surowców kosmetycznych,
 • odczytywania receptury wyrobów kosmetycznych,
 • podstawowych procedur toksykologicznych,
 • wymogów bezpieczeństwa biotechnologicznego kosmetyków,
 • systemu kontroli jakości w przemyśle kosmetycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Chemii kosmetycznej:

Absolwent Chemii kosmetycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych oraz instytucjach zajmujących się kontrolą jakości kosmetyków,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • wytwórniach kosmetyków,
 • laboratoriach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
 • laboratoriach zajmujących się oceną skuteczności, działania i bezpieczeństwa kosmetyków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)