Biotechnologia medyczna

Biotechnologia medyczna

22.03.2024

Biotechnologia medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Biotechnologia medyczna to propozycja kształcenia, która obejmuje zakres wiedzy umożliwiający poruszanie się na styku medycyny molekularnej, biologii eksperymentalnej oraz technologii. Studia wyróżniają się praktycznym charakterem, ponieważ zajęcia realizowane są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach.

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biotechnologia medyczna w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, która stanowi podstawę do realizowania różnego rodzaju działań w obszarze produkcji leków, inżynierii komórkowej, diagnostyki molekularnej czy terapii genowej. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: fizykochemicznymi oraz biologicznymi i biochemicznymi podstawami funkcjonowania organizmów, fizycznymi podstawami procesów fizjologicznych, rekombinacją i klonowaniem DNA, prawidłową budową anatomiczną organizmu ludzkiego, głównymi szlakami metabolicznymi, mechanizmami rozwoju nowotworów czy zasadami prowadzenia diagnostyki genetycznej.

Progi punktowe na kierunek biotechnologia medyczna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek biotechnologia medyczna musieli uzyskać co najmniej 109.5 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program studiów i przedmioty

Biotechnologia medyczna główne przedmioty:

 • biologia komórki,
 • chemia ogólna i analityczna,
 • genetyka ogólna,
 • immunologia,
 • analiza instrumentalna,
 • technologie biochemiczne,
 • biotechnologia leków,
 • inżynieria bioprocesowa

 

Nabywane umiejętności

Biotechnologia medyczna jest kierunkiem dostarczającym obszernej wiedzy, ale studenci rozwijają także liczne umiejętności, bez których trudno wyobrazić sobie przyszłą działalność zawodową. O jakich umiejętnościach dokładnie mowa? Chodzi o umiejętności między innymi w zakresie: wykonywania czynności laboratoryjnych, wykonywania preparatów mikroskopowych, prowadzenia i monitorowania hodowli drobnoustrojów na podłożach płynnych i zestalonych, przeprowadzania analizy fizykochemicznej i mikroskopowej, modelowania procesów biotechnologicznych, analizowania podłoża molekularnego procesów patologicznych, projektowania i prowadzenia biosyntezy substancji biologicznie czynnych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się przed osobami, które kończą naukę? Absolwenci Biotechnologii medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się bogatą wiedzą oraz wieloma umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: biotechnologii molekularnej, inżynierii genetycznej, technik analitycznych, metod badania genomu czy diagnostyki nowotworów. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych, przemyśle chemicznym, przemyśle farmaceutycznym, jednostkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Biotechnologia medyczna jest kierunkiem, który zyskuje na popularności, jednak nie jest oferowany przez wszystkie uczelnie. Osoby zainteresowane studiami powinny zatem zapoznać się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Magda, studentka Biotechnologii medycznej mówi:

„Śląski Uniwersytet Medyczny to prestiżowa uczelnia, w której można zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Ale ważne jest także to, że nauka po prostu sprawia przyjemność i daje satysfakcję, ponieważ panuje tu bardzo przyjazna atmosfera, a wykładowcami są doświadczeni specjaliści.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię medyczną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Biotechnologii medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej,
 • rekombinacji i klonowania DNA,
 • mechanizmów regulacji ekspresji genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych,
 • fizjologii układów organizmu człowieka,
 • zasad prowadzenia diagnostyki genetycznej,
 • prawnych aspektów prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych,
 • hodowli komórkowych i wirusowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Biotechnologii medycznej:

Absolwent Biotechnologii medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • jednostkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biotechnologia, biotechnologia medyczna lub biologia w specjalności biotechnologia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)