Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

22.03.2024

Pielęgniarstwo – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Co możemy powiedzieć o pielęgniarstwie? Na pewno to, że jest kierunkiem niełatwym i wymagającym, ale przygotowującym do wykonywania jednego z najważniejszych i najpotrzebniejszych zawodów. Aby profesjonalnie działać w zakresie pielęgniarstwa niezbędne jest oczywiście konkretne wykształcenie, na które składają się trzy elementy: wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Co zrozumiałe, bardzo istotnym czynnikiem są określone cechy osobowości, na czele z empatią i cierpliwością.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w ŚUM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Studenci zaznajamiają się między innymi z: budową i funkcjami organizmu w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawami klinicznymi oraz przebiegiem i sposobami postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych, mechanizmami funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, zasadami promocji zdrowia i profilaktyki chorób, systemem opieki zdrowotnej, a przede wszystkim modelami opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą.

Progi punktowe na kierunek pielęgniarstwo - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek pielęgniarstwo musieli uzyskać co najmniej 67 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia realizowany na studiach w zakresie pielęgniarstwa można podzielić na kilka obszarów tematycznych. Tym obszarami są: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. 

Pielęgniarstwo główne przedmioty:

 • anatomia,
 • prawo medyczne,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • zakażenia szpitalne,
 • fizjologia,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • pielęgniarstwo pediatryczne,
 • pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • farmakologia,
 • podstawowa opieka zdrowotna

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Pielęgniarstwa zdobywają wiedzę obszerną, ale proces kształcenia byłby niepełny gdyby nie rozwijali praktycznych umiejętności. Nabywane umiejętności dotyczą między innymi: udzielania świadczeń w zakresie promowania oraz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo- oddechowej, rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej, organizowania oraz planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzania badań podmiotowych i przedmiotowych czy wystawiania recept.

 

Praca po studiach?

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Pielęgniarstwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym, neurohormonalnej regulacji procesów fizjologicznych, patologii poszczególnych układów organizmu, zewnętrznych i wewnętrznych czynników chorobotwórczych, zasad konstruowania programów promocji zdrowia czy zasad żywienia osób chorych i zdrowych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, przychodniach, zakładach opieki zdrowotnej, uzdrowiskach, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo- rozwojowych, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej.

 

Opinie

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że miejsc, w których można zdobyć wykształcenie przybywa. Które z nich wybrać? Która uczelnia najlepiej przygotowuje do wykonywania obowiązków zawodowych? Planując studia w Katowicach warto zapoznać się z ofertą omawianego przez nas uniwersytetu. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach opinie? Dominika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym są wymagające, ale przez to kompleksowo przygotowują do pracy. To świetna i prestiżowa uczelnia, w której można zdobywać wykształcenie pod okiem wybitnych specjalistów.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach:

Absolwent Pielęgniarstwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym,
 • patologii ogólnej i patologii poszczególnych układów organizmu,
 • uwarunkowań genetycznych grup krwi,
 • budowy chromosomów i molekularnego podłoża mutagenezy,
 • biofizycznych podstaw funkcjonowania metabolizmu w organizmie,
 • charakteru opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta,
 • zasad konstruowania programów promocji zdrowia,
 • metod organizacji pracy pielęgniarskiej,
 • zasad finansowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • metod i technik prowadzenia badań naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Pielęgniarstwie:

Absolwent Pielęgniarstwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • przychodniach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • uzdrowiskach,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)