Położnictwo

Położnictwo

22.03.2024

Położnictwo – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo jest dziedziną szczególną, z niezwykle bogatą historią, sięgającą starożytnego Egiptu. Wtedy to rozwijano wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi przewidywania terminu porodu, stosowania pierwszych narzędzi, a także szacowania jak duże szanse na przeżycie ma noworodek. Współczesne studia z zakresu położnictwa to połączenie wykładów i ćwiczeń praktycznych, podczas których studenci zdobywają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, poznają położnictwo od strony praktycznej oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Przygotowują się do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka.

Studia na kierunku położnictwo w ŚUM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Położnictwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii i ginekologii. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: budową ciała ludzkiego w podejściu topograficznym i czynnościowym, neurohormonalną regulacją procesów fizjologicznych oraz elektrofizjologicznych, fizjologią rozrodu i laktacji, zasadami dziedziczenia różnej liczby cech, zasadami rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, metod planowania rodziny, metodami oceny dojrzałości płodu. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: technik i procedur stosowanych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie.

Progi punktowe na kierunek położnictwo - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek położnictwo musieli uzyskać co najmniej 59 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program studiów i przedmioty

Położnictwo główne przedmioty:

 • anatomia,
 • embriologia i genetyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • podstawy opieki położniczej,
 • badania fizykalne,
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • zakażenia szpitalne,
 • neonatologia i opieka neonatologiczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Położnictwa zdobywają wiedzę złożoną z licznych zagadnień, ale w procesie kształcenie niezwykle istotne jest także rozwijanie jasno określonych umiejętności praktycznych. Umiejętności te dotyczą między innymi: przyjmowania porodu siłami natury, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, szacowania ryzyka ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych, prowadzenia dokumentacji medycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, przeprowadzania badań fizykalnych, rozpoznawania i eliminowania czynników ryzyka w przebiegu ciąży, porodu i połogu, jak również prognozowania prawdopodobnego przebiegu porodu.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami, które kończą studia? Absolwenci Położnictwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: organizacji pracy położniczej, psychoprofilaktyki położniczej, prognozowania prawdopodobnego przebiegu porodu. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Położnictwo należy do grona kierunków wymagających, jak również do kierunków niezwykle istotnych oraz potrzebnych. Oznacza to, że wiedzę i umiejętności należy zdobywać w jak najlepszych uczelniach, gwarantujących solidne przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych. Czy warto podjąć kształcenie w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach opinie? Kamila, studentka Położnictwa mówi:

„Do wykonywania każdego zawodu należy przygotować się jak najlepiej. Zdobyć wysokiej jakości wykształcenie, oparte na praktycznych umiejętnościach. Studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym gwarantują takie przygotowanie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Położnictwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach:

Absolwent Położnictwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym,
 • fizjologii rozrodu i laktacji,
 • czynników chorobotwórczych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • uwarunkowań genetycznych grup krwi,
 • budowy chromosomów oraz molekularnego podłoża mutagenezy,
 • metod oceny dojrzałości płodu,
 • mechanizmów zakażenia płodu,
 • zasad monitorowania przebiegu porodu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Położnictwie:

Absolwent Położnictwa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)