Elektroradiologia

Elektroradiologia

22.03.2024

Elektroradiologia – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Elektroradiologia jest kierunkiem kształcącym profesjonalistów w konkretnej specjalizacji. Lista wykonywanych przez nich obowiązków jest dość długa, a zajmują się oni między innymi: obsługą i kontrolą aparatury rentgenowskiej i elektromedycznej, przeprowadzaniem badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej czy też przeprowadzania badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej.

Studia na kierunku elektroradiologia w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Elektroradiologia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu struktury i czynności narządów oraz układów poddawanych diagnostyce elektroradiologicznej, naukowych podstaw budowy i funkcjonowania aparatury diagnostycznej, zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz sposobu przygotowania pacjenta do badań. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: fizyką promieniowania jonizującego, organizacją pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, budową i zasadami działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej, zasadami wykonywania badań, technicznymi podstawami radiologii interwencyjnej, zasadami opieki nad chorym w zakładzie radioterapii. Ponadto poznają: zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu i pozytonowej tomografii emisyjnej, zasady radioizotopowych badań in vitro czy też zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej.

Progi punktowe na kierunek elektroradiologia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek elektroradiologia musieli uzyskać co najmniej 160 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program studiów i przedmioty

Elektroradiologia główne przedmioty:

 • anatomia radiologiczna,
 • fizyka z elementami fizyki współczesnej,
 • kardiologia i radiologia inwazyjna,
 • informatyka medyczna,
 • standardy akredytacyjne w opiece zdrowotnej,
 • diagnostyka obrazowa stanów nagłych,
 • kontrola jakości w radiologii,
 • medycyna nuklearna

 

Nabywane umiejętności

Wspomnieliśmy o tym, że Elektroradiologia jest kierunkiem o praktycznym charakterze. Oznacza to, że oprócz wiedzy studenci nabywają również konkretnych umiejętności. Umiejętności te dotyczą między innymi: planowania i wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych, obsługiwania aparatury radiologicznej, obsługiwania aparatury medycyny nuklearnej, oceny i interpretacji badań diagnostycznych, stosowania zasad dozymetrii i ochrony radiologicznej, wykonywania dokumentacji badań.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Elektroradiologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się konkretną wiedzą oraz jasno określonymi umiejętnościami. Przygotowani są do: obsługi aparatury elektromedycznej, oceny poprawności technicznej zdjęć rentgenowskich, wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych czy też oceny wartości technicznej i medycznej wykorzystywanego sprzętu. Z pozyskanym na studiach wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach radiologii, zakładach radioterapii, zakładach diagnostyki izotopowej, zakładach elektrodiagnostyki, jednostkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Elektroradiologia jest kierunkiem cieszącym się rosnącym zainteresowaniem kandydatów, dzięki czemu coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych. Planując studia na Górnym Śląsku warto zainteresować się propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Robert, student Elektroradiologii mówi:

„Wykonywanie zawodów medycznych wymaga jak najlepszego przygotowania, więc zastanawiając się nad studiami należy wybrać uczelnię, która rzeczywiście oferuje zdobycie takiego przygotowania. Najważniejsze jest rozwijanie praktycznych umiejętności, bo to one świadczą o przygotowaniu. Istotne jest także kształcenie kompetencji społecznych, aby efektywnie pracować z pacjentem. To wszystko można znaleźć w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, czyli uczelni, którą polecam każdemu.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektroradiologię w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Elektroradiologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechanizmów patologii chorób,
 • fizyki promieniowania jonizującego i promieniotwórczości,
 • fizycznych oraz biologicznych i patofizjologicznych podstaw radioterapii,
 • organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej,
 • budowy i zasad działania aparatury,
 • anatomii radiologicznej,
 • zjawisk fizycznych zachodzących podczas oddziaływania promieniowania jonizującego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Elektroradiologii:

Absolwent Elektroradiologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach radiologii,
 • zakładach radioterapii,
 • zakładach diagnostyki izotopowej,
 • zakładach elektrodiagnostyki,
 • jednostkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie: a) posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku elektroradiologia lub na kierunku pokrewnym ze specjalnością elektroradiologia lub b) posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopniana lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologicznych, w tym biotechnologicznych i biomedycznych oraz pielęgniarskich, położniczych i fizjoterapeutycznych pod warunkiem posiadania dyplomu i uprawnień zawodowych technika elektroradiologii uzyskanego w innym niż opisany w pkt a) oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu ukończenia studiów. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)