Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

22.03.2024

Ratownictwo medyczne – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Studia w Katowicach i województwie śląskim oferują bardzo wiele, a zatem osoby zainteresowane ratownictwem medycznym bez problemu odnajdą interesującą ofertę kształcenia. W której uczelni? W Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Studia pozwalają zdobyć praktyczne wykształcenie, złożone z szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności i kompetencji społecznych, które otwiera drogę do wykonywania ważnego i prestiżowego zawodu.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Wiedza, jak również umiejętności praktyczne dotyczą w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. W toku studiów studenci Ratownictwa medycznego zaznajamiają się między innymi z: medycznymi czynnościami ratunkowymi oraz świadczeniami zdrowotnymi innymi niż medyczne czynności ratunkowe podejmowanymi przez ratownika medycznego, systemem ratownictwa medycznego, jak również regulacjami prawnymi i zasadami etycznymi odnoszącymi się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Progi punktowe na kierunek ratownictwo medyczne - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kandydaci na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek ratownictwo medyczne musieli uzyskać co najmniej 78 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poznają budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym, podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne, mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu, neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych, budowę materiału genetycznego, zasady postępowania przeciwepidemicznego czy też podstawowe zasady farmakoterapii.

 

Program studiów i przedmioty

Ratownictwo medyczne główne przedmioty:

 • anatomię,
 • podstawowe zabiegi medyczne,
 • procedury ratunkowe przedszpitalne,
 • prawo medyczne,
 • medycynę ratunkową,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • farmakologię w toksykologią,
 • medycynę katastrof

 

Nabywane umiejętności

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem należącym do obszaru studiów medycznych, a zatem łatwo odgadnąć, że w procesie kształcenia olbrzymią wagę przywiązuje się do rozwijania praktycznych umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, rozpoznawania patofizjologicznych podstaw niewydolności układu krążenia, rozpoznawania zarażenia wirusami i bakteriami, wykonywania podstawowych obliczeń farmakokinetycznych, przeprowadzania badania przedmiotowego, przeprowadzania wywiadu medycznego, monitorowania stanu pacjenta metodami nieinwazyjnymi.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Ratownictwa medycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, technik ratowniczych, obsługi sprzętu medycznego, a także organizacji systemu ratownictwa medycznego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych.

 

Opinie

Ratownictwo medyczne to kierunek adresowany do osób pełnych pasji, pragnących wykonywać zawód wymagający, ale niezwykle istotny. Kierunek ten można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który od wielu lat kształci profesjonalnie przygotowanych fachowców. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Sebastian, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Ratownictwo medyczne to coś więcej niż tylko studia. To przygotowanie do wykonywania zawodu, w którym wszystko się może zdarzyć i każdy dzień wygląda inaczej. Bardzo ważne jest to, aby kształcić się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy mogą podzielić się olbrzymią wiedzą. Tak właśnie wyglądają studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Ratownictwa medycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mianownictwa anatomicznego,
 • fizjologii narządów i układów organizmu,
 • zasad dezynfekcji, sterylizacji i postępowania antyseptycznego,
 • wpływu leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach,
 • toksykologii i działań niepożądanych leków,
 • oceniania czynności narządów i układów organizmu,
 • rozpoznawania patofizjologicznych podstaw niewydolności układu krążenia,
 • rozpoznawania zaburzeń oddychania,
 • przeprowadzania badania przedmiotowego,
 • oceniania stanu somatycznego i psychicznego pacjenta.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Ratownictwie medycznym:

Absolwent Ratownictwa medycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • jednostkach straży pożarnej,
 • zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)