Prawo

Prawo

29.03.2024

Prawo – Uczelnia Metropolitalna w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach to temat na długie rozmowy, bowiem w mieście tym funkcjonuje wiele uczelni, a ich oferty dydaktyczne należą nie tylko do bogatych, ale i interesujących. Oczywiście, jednym z najpopularniejszych kierunków jest Prawo – czyli propozycja kształcenia, która uchodzi za bardzo ciekawą i prestiżową, a zarazem niełatwą i wymagającą. Gdzie można podjąć studia prawnicze w Katowicach? W Uczelni Metropolitalnej.

Studia na kierunku prawo w UM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Prawo w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnionej o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno- prawnych, jak również zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomii. Studenci zaznajamiają się między innymi z: terminologią języka prawnego i prawniczego, współczesnymi tendencjami rozwojowymi nauk prawnych, źródłami prawa oraz zasadami wykładni przepisów, modelami ustrojowymi współczesnego świata, jak również głównymi strukturami i instytucjami społecznymi. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: prawa konstytucyjnego, postępowania karnego, komunikacji prawniczej czy organów ochrony prawnej.

 

Program studiów i przedmioty

Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów prawniczych powinny przygotować się na wytężoną naukę. Tematów do zgłębienia jest bardzo wiele, a za wszystkim stoi bardzo bogaty program nauczania. W programie tym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • etyka prawnicza,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo karne,
 • doktryny polityczno- prawne,
 • prawo handlowe,
 • łacina w terminologii prawniczej,
 • prawo konstytucyjne i jego stosowanie,
 • postępowanie cywilne

 

Nabywane umiejętności

Widać wyraźnie, że studenci Prawa w Uczelni Metropolitalnej zdobywają bardzo obszerną wiedzę. Nie wolno jednak zapominać o tym, że uczą się także jak wykorzystywać tę wiedzę w praktycznym działaniu. Rozwijają umiejętności między innymi w zakresie: posługiwania się metodami wykładni oraz regułami wnioskowań prawniczych, posługiwania się językiem prawniczym, dokonywania interpretacji przepisów prawa, analizowania przebiegu postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, interpretowania zjawisk politycznych, interpretowania zjawisk gospodarczych czy też posługiwania się terminologią prawniczą w języku łacińskim.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Prawa w Uczelni Metropolitalnej wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: kultury prawnej i politycznej społeczeństwa, organizacji i funkcjonowania aparatu państwa, postępowania dowodowego, współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, postępowania przed sądem pierwszej instancji, roli prawa międzynarodowego publicznego we współczesnym świecie. Absolwenci mogą kontynuować edukację na jednej z wybranej aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej, jak również znaleźć zatrudnienie między innymi w: podmiotach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, organach Unii Europejskiej, korporacjach ochrony prawnej.

 

Opinie

Studia w Katowicach to pojęcie niezwykle pojemne, ponieważ stolica Górnego Śląska należy do najprężniej działających ośrodków akademickich, w którym można odnaleźć bardzo wiele interesujących ofert kształcenia. Co oczywiste, kandydaci na studia prawnicze w Katowicach bez trudu odnajdą szeroki wachlarz propozycji. Którą z nich wybrać? W której uczelni rozpocząć studia? Czy warto postawić na omawianą szkołę wyższą? Jakie ma Uczelnia Metropolitalna w Katowicach opinie? Szymon, student Prawa mówi:

„Uczelnia Metropolitalna to nowoczesne miejsce, z nowoczesnym podejściem do nauki. Studia prawnicze nie należą do najłatwiejszych, ale na pewno dają dużo satysfakcji, więc jeśli ktoś zastanawia się nad rozpoczęciem nauki, to właśnie tutaj.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach:

Absolwent kierunku Prawo w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii prawa,
 • historii ustroju i prawa Polski,
 • zasad obowiązywania polskiego prawa karnego procesowego,
 • istoty i przedmiotu czynności procesowych,
 • funkcjonowania instytucji konstytucyjnych,
 • metod posługiwania się systemami informacji prawnej,
 • głównych struktur i instytucji społecznych,
 • zasad i instytucji prawa publicznego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa finansowego i finansów publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • korporacjach ochrony prawnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Metropolitalna

Komentarze (0)