Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30.03.2024

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Collegium Humanum we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu to długa lista propozycji kształcenia, reprezentujących liczne dyscypliny. Które kierunki należą do najchętniej wybieranych? Jednym z nich jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, która przygotowuje zainteresowanych do wykonywania jasno określonych zadań zawodowych. Studia polegają na zdobyciu wiedzy, której elementy można przypisać do kilku obszarów. Studenci uzyskują przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne, przygotowanie merytoryczne, zagłębiają się w metodykę poszczególnych typów edukacji. Gdzie można podjąć naukę? W Collegium Humanum we Wrocławiu.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności, które razem stanowią podstawę do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci zaznajamiają się między innymi z: klasycznymi i współczesnymi teoriami rozwoju człowieka, teoriami wychowania i kształcenia, specyfiką środowisk wychowawczych, funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci i uczniów w okresie przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym, jak również metodologią badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który dostarcza obszernej i jasno określonej wiedzy. Za wszystko odpowiada bogaty program, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • podstawy edukacji językowej w przedszkolu i klasach I- III,
 • literatura w edukacji kulturalnej dziecka,
 • kulturowo- socjologiczne konteksty edukacji,
 • teoria i metodyka wychowania w przedszkolu,
 • teoretyczne podstawy kształcenia,
 • konstruowanie programów edukacyjnych

Co warto zaznaczyć, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum oferuje dwa podejścia do procesu kształcenia. Pierwszy realizowany jest według dobrze znanego standardu, czyli w ramach pięcioletnich studiów magisterskich, natomiast drugi prowadzony w indywidualnej organizacji studiów. Opcja ta kierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, i które mogą pozyskać wykształcenie szybciej, poprzez przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają wiedzę złożoną z licznych zagadnień. Nie wolno jednak zapominać o tym, że rozwijają także konkretne umiejętności praktyczne. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: analizowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania, wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnej w realizacji zadań dydaktycznych, tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących do nauki, udzielania pierwszej pomocy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami, które kończą naukę? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Collegium Humanum we Wrocławiu wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zasad funkcjonowania instytucji edukacyjnych, rodzajów i funkcji oceniania, animacji środowiska wychowawczego, specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, diagnozy i terapii pedagogicznej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Studia we Wrocławiu to niezwykle pojemne zagadnienie, ponieważ stolica Dolnego Śląska należy do największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich. Oznacza to, że osoby zainteresowane studiowaniem omawianego przez nas kierunku bez problemu odnajdą wiele ofert edukacyjnych. Ale na którą z nich się zdecydować? Czy warto rozpocząć naukę w uczelni, o której opowiadamy? Jakie ma Collegium Humanum we Wrocławiu opinie? Marzena, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia w Collegium Humanum wyróżniają się bardzo ciekawym programem, umożliwiającym rozwijanie umiejętności, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach zawodowych. To właśnie zestaw realizowanych przedmiotów oraz wiedza, jaką można zdobyć dzięki nim przekonały mnie do wyboru tej uczelni.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Humanum:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • pedagogiki kreatywnej,
 • specyfiki głównych środowisk wychowawczych,
 • struktury i funkcji systemu oświaty,
 • praw dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
 • zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych,
 • trudności adaptacyjnych dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach kultury,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Komentarze (0)