Prawo

Prawo

01.04.2024

Prawo – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie to czas, kiedy uczelnie przeżywają prawdziwy szturm kandydatów. Kraków, jako jeden z największych ośrodków akademickich, ma do zaoferowania bardzo wiele i umożliwia zdobycie wykształcenia w każdej dyscyplinie. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków jest Prawo. Są to studia, które należą nie tylko do wymagających, ale i prestiżowych, bowiem prowadzą do wykonywania ciekawych, potrzebnych oraz dobrze płatnych zawodów.

Studia na kierunku prawo w APEIRON KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Prawo w Apeiron – Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie. Studenci zaznajamiają się między innymi z: modelami ustrojowymi współczesnego świata, historią prawa oraz jego źródłami i założeniami doktrynalnymi, terminologią języka prawnego i prawniczego, pojęciami i kategoriami z dziedziny logiki prawniczej, konstytucyjną ochroną praw człowieka i obywatela. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania karnego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, systemów informacji prawnej, finansów publicznych i prawa finansowego czy kryminologii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia prawnicze należą do wymagających, a ilość tematów do zgłębienia jest całkiem sporo. Za wszystkim stoi bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • logika prawnicza,
 • prawo karne materialne,
 • prawo karne procesowe,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo międzynarodowe prywatne,
 • zasady tworzenia prawa miejscowego,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • kryminalistyka

Studenci Prawa w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego otrzymują szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, dzięki czemu mogą poszerzać wiedzę o wiadomości z ulubionego obszaru tematycznego. Na przykład? Zestaw przedmiotów do wyboru tworzą między innymi: prawo administracyjne państw obcych, sądownictwo międzynarodowe, system ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapobieganie i zwalczanie przestępczości czy system pomocy ofiarom przestępstw.

 

Nabywane umiejętności

Widać wyraźnie, że osoby podejmujące studia prawnicze w Apeiron otrzymują możliwość zdobycia szerokiej wiedzy, złożonej z licznych zagadnień. Co ważne, uczą się także wykorzystywać tę wiedzę w praktycznym działaniu. Nabywają umiejętności między innymi w zakresie: posługiwania się metodami wykładni oraz regułami wnioskowań prawniczych, posługiwania się językiem prawniczym, dokonywania interpretacji przepisów prawa, analizowania przebiegu postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, interpretowania zjawisk politycznych, interpretowania zjawisk gospodarczych czy też sporządzania pism procesowych i zawierania umów oraz budowania i zarządzania zespołem.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci Prawa w Apeiron- Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: indywidualnego prawa pracy, prawnej ochrony własności intelektualnej, funduszy Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych czy kryminalistyki. Absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie aplikację prawniczą, jak również mogą podjąć pracę między innymi w: podmiotach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, organach Unii Europejskiej czy służbach mundurowych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to niezwykle pojemne pojęcie, ponieważ stolica Małopolski należy do najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich i można w nim odnaleźć nieskończenie wiele interesujących ofert kształcenia. Co oczywiste, kandydaci na studia prawnicze w Krakowie bez trudu odnajdą szeroki wachlarz propozycji. Którą z nich wybrać? W której uczelni rozpocząć studia? Czy warto postawić na omawianą szkołę wyższą? Jakie ma Apeiron- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie opinie? Robert, student Prawa mówi:

„Studia w Apeiron dają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia, które można wykorzystać na wiele sposobów. Nieważne w jakiej branży chcemy pracować, tutaj otrzymamy bardzo solidne przygotowanie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Apeiron Kraków:

Absolwent kierunku Prawo w Apeiron- Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego ustrojowego,
 • historii ustroju i prawa polskiego,
 • konstytucyjnej ochrony praw człowieka i obywatela,
 • prawa międzynarodowego prywatnego,
 • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • zasad tworzenia prawa miejscowego,
 • międzynarodowego prawa handlowego,
 • prawa bankowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Apeiron- Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • służbach mundurowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Komentarze (0)