Transport Spedycja Logistyka

Transport Spedycja Logistyka

22.05.2024

Transport Spedycja Logistyka – Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Kierunki studiów w Gdyni to długa lista ciekawych propozycji. Jedną z nich jest Transport Spedycja Logistyka, która pozwala pozyskać praktyczną wiedzę, złożoną z licznych elementów. Co ważne, zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, a istotną częścią kształcenia są wizyty w firmach reprezentujących branżę TSL. Transport Spedycja Logistyka to innowacyjny kierunek, w ramach którego studenci uczą się zarządzania zasobami, obsługi magazynów i planowania produkcji, jak również identyfikacji towarów i projektowania etykiet logistycznych.

Studia na kierunku transport spedycja logistyka w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Transport Spedycja Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, na którą składają się liczne zagadnienia reprezentujące między innymi: nauki o zarządzaniu, ekonomię, finanse, transport czy inżynierię produkcji. Studenci zaznajamiają się między innymi z: praktycznymi aspektami funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie, zasadami projektowania usług logistycznych, systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, wpływem właściwości towarów na realizację procesów logistycznych, technikami sprzedaży produktów i usług logistycznych. Ponadto poznają programy do zarządzania zasobami, programy do obsługi magazynów oraz programy do planowania produkcji, jak również najnowsze urządzenia do identyfikacji towarów.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Transport Spedycja Logistyka zdobywają obszerną wiedzę, na dodatek o praktycznym charakterze. Wszystko za sprawą rozmaitych zajęć, między innymi w specjalistycznych laboratoriach VR, laboratoriach komputerowych i towaroznawczych, dzięki którym poznają programy do zarządzania zasobami, obsługi magazynów i planowania produkcji. W bogatym programie odnaleźć można wiele przedmiotów, w tym między innymi takie jak:

 • logistyka dystrybucji,
 • wprowadzenie do funkcjonalności systemów klasy ERP,
 • magazynowanie,
 • techniki sprzedaży produktów i usług logistycznych,
 • logistyka centrów logistycznych, portów i terminali intermodalnych
 • prawo celne i dewizowe

Ponadto studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalności, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać indywidualne zainteresowania, ale również przygotowywać się do realizowania jasno określonych działań zawodowych. Tymi specjalnościami są: AI w logistyce, Logistyka i spedycja, Logistyka magazynowa oraz Logistyka międzynarodowa. Dzięki nim mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: nowoczesnych technologii i ich zastosowania w optymalizacji procesów logistycznych, systemów informatycznych w procesach logistycznych, przewozu ładunków specjalnych i niebezpiecznych czy międzynarodowych formuł handlowych.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci kierunku Transport Spedycja Logistyka zdobywają rozległą wiedzę. Warto wspomnieć także o tym, że rozwijają jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: zarządzania procesem produkcyjnym, określania i analizowania procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego, projektowania usług logistycznych, modelowania procesów biznesowych, wykorzystywania kanałów dystrybucji w działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania jakością procesów logistycznych, przewidywania rezerw magazynowych, zarządzania łańcuchem dostaw czy zarządzania sprzedażą.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci kierunku Transport Spedycja Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia wyróżniają się interdyscyplinarną wiedzą oraz konkretnymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: analizowania procesów logistycznych i spedycyjnych, systemów transportowych logistyki międzynarodowej, organizacji i technik przewozów kombinowanych, logistyki transportu miejskiego, modelowania procesów biznesowych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: firmach produkcyjnych, firmach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, firmach doradczych, centrach logistycznych, centrach magazynowych.

 

Opinie

Studia w Gdyni to pojemne zagadnienie. Osoby zainteresowane nauką w tym mieście otrzymują liczne propozycje, złożone nierzadko z wielu interesujących specjalności. Kandydaci na studia w Gdyni chcący pozyskać praktyczną wiedzę na temat transportu, spedycji i logistyki powinni zaznajomić się z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito Gdynia opinie? Wiktor, student kierunku Transport Spedycja Logistyka mówi:

„Uniwersytet WSB Merito Gdynia to nowoczesna uczelnia, która pozwala zdobyć wykształcenie odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego rynku. Na studiach jest bardzo dużo zajęć praktycznych, które rozwijają konkretne umiejętności, a to właśnie one wydają się najcenniejszym elementem wykształcenia i to one świadczą o naszym przygotowaniu do pracy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport Spedycja Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito:

Absolwent kierunku Transport Spedycja Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prototypowania magazynu,
 • inspekcji samochodów ciężarowych,
 • praktycznych aspektów funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie,
 • projektowania usług logistycznych,
 • analizowania procesów logistycznych i spedycyjnych,
 • organizowania transportu intermodalnego,
 • metod optymalizacji,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • planowania i organizowania produkcji,
 • instrumentów marketingowych wykorzystywanych w logistyce międzynarodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport Spedycja Logistyka:

Absolwent kierunku Transport Spedycja Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach produkcyjnych,
 • firmach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • firmach doradczych,
 • centrach logistycznych,
 • centrach magazynowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Komentarze (0)