Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

15.05.2024

Inżynieria zarządzania – Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi to długa lista interesujących propozycji kształcenia, a jedną z nich jest Inżynieria zarządzania. Studia pozwalają zdobyć wysokiej jakości, praktyczne wykształcenie, charakteryzujące się również aktualnością, bowiem program nauczania opracowany jest na podstawie potrzeb współczesnego rynku i we współpracy z jego przedstawicielami. Inżynieria zarządzania adresowana jest do osób o rozmaitych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość. Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać na liczne sposoby.

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w UNIWERSYTET WSB MERITO ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości. Studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, zasadami zarządzania projektami, zasadami zarządzania finansami przedsiębiorstw, podstawami prawa gospodarczego, językami i inżynierią oprogramowania czy komputerowym przetwarzaniem danych. Poruszają się po zagadnieniach: programowania sterowników, tworzenia dokumentacji 3D oraz programowania robotów przemysłowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Inżynierii zarządzania zdobywają konkretną wiedzę, jak również kształtują kompetencje inżynierskie, menedżerskie, społeczne, informatyczno- technologiczne. Wszystko za sprawą bogatego programu nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie projektami,
 • statystyczna kontrola jakości,
 • rachunek kosztów dla inżynierów,
 • podstawy projektowania inżynierskiego,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • inżynieria materiałowa,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • zarządzanie procesowe i projektowanie procesów

Studenci Inżynierii zarządzania otrzymują zestaw specjalności do wyboru. Zestaw ten tworzą: Inżynier automatyzacji i robotyzacji, Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Inżynier zarządzania procesami logistycznymi. Dzięki oferowanym specjalnościom studenci poszerzają wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: programowania układów automatyki i sterowników PLC, przygotowywania i użytkowania dokumentacji technicznej, optymalizowania procesów logistycznych czy transformacji energetycznej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Inżynierii zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito poruszają się po licznych zagadnień, ale oprócz tego rozwijają także jasno określone umiejętności, mające istotny wpływ na przyszłą pracę. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, programowania sterowników i robotów przemysłowych, optymalizowania i rozbudowy systemów automatyki, projektowania i utrzymania urządzeń i systemów wykorzystujących źródła energii odnawialnej, optymalizowania procesów logistycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci studiów na kierunku Inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSBE Merito w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz licznymi kompetencjami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: projektowania inżynierskiego, systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, oszczędzania i magazynowania energii, robotyki i programowania robotów, zarządzania jakością. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako: menedżerowie procesów automatyzacji i robotyzacji, inżynierowie utrzymania ruchu, specjaliści do spraw zarządzania i nadzoru produkcji, koordynatorzy projektów logistycznych, specjaliści do spraw planowania, specjaliści do spraw transportu, audytorzy energetyczni, specjaliści do spraw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.

 

Opinie

Studia w Łodzi to niezwykle pojemne zagadnienie, ponieważ miasto położone w centralnej części kraju należy do największych ośrodków akademickich. Kandydaci na studia w Łodzi odnajdą tutaj rozmaite propozycje kształcenia, w tym także te poświęcone inżynierii zarządzania. Zastanawiając się nad omawianym przez nas kierunkiem warto zwrócić uwagę na to, co ciekawego ma do zaoferowania Uniwersytet WSB Merito. Warto tutaj studiować? Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Łodzi opinie? Szymon, student Inżynierii zarządzania mówi:

„W Uniwersytecie WSB Merito można kształcić się w różnych, ciekawych specjalnościach. Co najważniejsze, studia rozwijają umiejętności praktyczne, które najlepiej świadczą o przygotowaniu do pracy. Uniwersytet WSB Merito w Łodzi to uczelnia, którą polecam. Można tutaj odnaleźć nie tylko interesujące kierunki, ale także świetną atmosferę do nauki.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zasad programowania robotów,
 • programowania układów automatyki i sterowników PLC,
 • produkcji, dystrybucji i wykorzystywania energii odnawialnej,
 • zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie,
 • zasad eksploatacji komponentów systemów logistycznych,
 • zarządzania innowacjami i transferem technologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • menedżer procesów automatyzacji i robotyzacji,
 • inżynier utrzymania ruchu,
 • specjalista do spraw rozwoju produkcji,
 • specjalista do spraw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • audytor energetyczny,
 • koordynator projektów logistycznych,
 • specjalista do spraw planowania,
 • specjalista do spraw transportu,
 • spedytor krajowy,
 • spedytor międzynarodowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź

Komentarze (0)