Psychologia

Psychologia

15.05.2024

Psychologia – Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie tworzą bardzo długą listę ciekawych propozycji. Bardzo ważne miejsce na tej liście zajmuje Psychologia, czyli kierunek pozwalający pozyskać wiedzę mającą coraz szersze zastosowanie. Osoby wybierające studia w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie zdobywają szeroką wiedzę i kompetencje, stanowiące fundament pracy w różnych zawodach- psychoterapeuty, psychologa klinicznego, doradcy personalnego czy psychologa szkolnego. Uczą się jak projektować i przeprowadzać własne badania, formułować diagnozy psychologiczne oraz stosować zróżnicowane testy psychologiczne.

Studia na kierunku psychologia w UNIWERSYTET WSB MERITO SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru nauk psychologicznych oraz nauk pokrewnych i pomocniczych, która pozwala zrozumieć złożone mechanizmy funkcjonowania i rozwoju człowieka. Studenci zaznajamiają się między innymi z: biologicznymi podstawami zachowania, mechanizmami powstawania emocji, teorią osobowości, adaptacyjnymi zdolnościami intelektualnymi, działaniem procesów poznawczych czy zasadami projektowania badań empirycznych. Ponadto poznają zasady formułowania diagnozy psychologicznej, aspekty etyczne odnoszące się do wszelkich kwestii związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej, jak również elementarne zasady pomocy innym w poczuciu bezpieczeństwa i kompetencji. 

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie zdobywają wiedzę obszerną, złożoną z licznych zagadnień. Uczestniczą w zajęciach, dzięki którym rozwijają kompetencje niezbędne do realizowania działań w przyszłym życiu zawodowym, a zatem do rozwiązywania złożonych problemów, przejawiając przy tym wrażliwość etyczną i odpowiedzialność. Za wszystkim stoi bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia społeczna,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia stresu,
 • psychometria,
 • psychopatologia,
 • diagnoza psychologiczna,
 • etyka zawodowa psychologa

Studenci Psychologii mogą również wybrać jedną z czterech specjalności, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać indywidualne zainteresowania, ale również przygotowywać się do realizowania zadań zawodowych w konkretnych obszarach. Tymi specjalnościami są: Psychologia kliniczna z psychoterapią, Neuropsychologia, Psychologia komunikacji oraz Psychologia społeczna. Dzięki nim mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: psychologicznych mechanizmów różnego rodzaju zaburzeń, metod badawczych i technik obrazowania mózgu, psychologii relacji interpersonalnych, psychologii konfliktu czy psychologii wpływu społecznego.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie zdobywają rozległą wiedzę. Warto wspomnieć o tym, że nabywają także szeregu umiejętności, bez których trudno wyobrazić sobie przygotowania do pracy. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, projektowania i przeprowadzania badań empirycznych, opracowywania wyników badań, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, kształtowania motywacji osiągnięć, prowadzenia badań, rozwiązywania konfliktów grupowych i indywidualnych, stosowania testów psychologicznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: biomedycznych podstaw ludzkiego zachowania, zaburzeń w obrębie układu nerwowego, terapii poznawczo- behawioralnej, komunikacji w sytuacjach trudnych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalach, przychodniach, przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, domach dziecka, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej, działach HR przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Psychologia od lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach popularności. Duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawia, że oferowany jest przez wiele uczelni co niektórym kandydatom może utrudniać proces wyboru. Którą uczelnię wybrać? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Która oferuje praktyczny profil kształcenia? Planując studia w Szczecinie warto prześwietlić omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie opinie? Weronika, studentka Psychologii mówi:

„To, co przyciągnęło mnie do studiowania w Uniwersytecie WSB Merito to nie tylko bogaty i bardzo ciekawy program. Spodobały mi się także specjalności oraz wybór formy nauki.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • emocji i motywacji,
 • teorii osobowości oraz różnic między nimi,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii procesów poznawczych,
 • psychologii społecznej,
 • planowania działań profilaktycznych wspierających rozwój osobisty,
 • stosowania testów psychologicznych,
 • zaburzeń wieku dziecięcego,
 • terapii systemowej,
 • mózgowych mechanizmów zachowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • poradniach pedagogiczno- psychologicznych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach leczenia uzależnień,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • działach HR przedsiębiorstw,
 • firmach szkoleniowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach marketingowych,
 • centrach badań społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Komentarze (0)