Psychologia

Psychologia

28.05.2024

Psychologia – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu to bardzo pojemne zagadnienie, a stolica Dolnego Śląska ma bardzo wiele do zaoferowania osobom zainteresowanym zdobyciem wyższego wykształcenia. Nie od dzisiaj jednym z najpopularniejszych kierunków jest Psychologia, którą oferuje Uniwersytet WSB Merito. To propozycja dla osób, które pragną pozyskać szeroką wiedzę na temat innych, jak również siebie i uzyskać kwalifikacje do wykonywania takich zawodów jak: terapeuta, doradca, psycholog szkolny, badacz czy trener.

Studia na kierunku psychologia w UNIWERSYTET WSB MERITO WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu umożliwia pozyskanie obszernej i specjalistycznej wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzką psychiką. Studenci zaznajamiają się między innymi z: metodami i narzędziami badawczymi i diagnostycznymi, biologicznymi uwarunkowaniami procesów psychicznych, głównymi założeniami diagnozy psychologicznej, mechanizmami powstawania emocji, mechanizmami motywacyjnymi, procesami spostrzegania i kategoryzowania percepcyjnego, pojęciem osobowości, podziałem życia ludzkiego na stadia rozwojowe, głównymi czynnikami determinującymi różnie indywidualne. Ponadto poznają metody analizowania danych i interpretowania wyników, cechy wywiadu i rozmowy psychologicznej czy modele komunikacji interpersonalnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu zdobywają rozległą, złożoną z licznych zagadnień wiedzę. Uczestniczą w zajęciach, które przybierają rozmaite, angażujące formy, w tym studia przypadków, symulacje, projekty czy warsztaty. Za wszystkim stoi bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • budowanie kontaktu psychologicznego,
 • diagnoza człowieka dorosłego,
 • diagnoza dzieci i młodzieży,
 • psychologia rozwojowa,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychopatologia,
 • statystyka w badaniach psychologicznych,
 • wywiad i rozmowa psychologiczna,
 • zaburzenia z objawami somatycznymi

Studenci Psychologii mogą wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, jak również przygotowywać się do wykonywania określonych zadań zawodowych. Tymi specjalnościami są: Psychologia kliniczna oraz Psychologia w biznesie. Pozwalają one poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: profilowania sprawców przestępstw, technik prowadzenia badań marketingowych, farmakoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych, terapii poznawczo- behawioralnej czy psychologii reklamy.

 

Nabywane umiejętności

Psychologia jest kierunkiem dostarczającym obszernej wiedzy, ale studenci w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu rozwijają również jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, przeprowadzania wywiadu, przeprowadzania procesu diagnostycznego, dostosowywania metod diagnostycznych do kontekstu badania, konstruowania narzędzi badawczych, identyfikowania trendów rynkowych oraz potrzeb konsumentów i preferencji społecznych, analizowania danych kryminalistycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: mechanizmów zaburzeń osobowości, metod pomiaru inteligencji, teorii temperamentu, psychologii transportu, oddziaływań psychoterapeutycznych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych, gabinetach specjalistycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, biurach pośrednictwa pracy, firmach konsultingowych, placówkach służby zdrowia, działach HR firm i instytucji międzynarodowych, firmach badających rynek i opinie społeczne.

 

Opinie

Psychologia od lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach popularności. Duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawia, że oferowany jest przez wiele uczelni co niektórym kandydatom może utrudniać proces wyboru. Którą uczelnię wybrać? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Która oferuje praktyczny profil kształcenia? Planując studia we Wrocławiu warto prześwietlić omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu opinie? Karolina, studentka Psychologii mówi:

„Studia w Uniwersytecie WSB Merito to dobry wybór dla każdego, kto posiada pomysł na siebie i wie, co chce osiągnąć. To studia dla ambitnych i głodnych wiedzy oraz chcących uczestniczyć w ciekawych zajęciach, prowadzonych w nowoczesnej formie, a nie tylko samych wykładów.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • klasyfikacji i mechanizmów zaburzeń osobowości,
 • powstawania emocji,
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wywiadzie i rozmowie psychologicznej,
 • psychologii wychowawczej i edukacji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • zasad prowadzenia badań oraz interpretacji metod pomiaru poziomu rozwoju intelektualnego,
 • zaburzeń poznawczych,
 • rodzajów pomocy psychologicznej,
 • organizacji opieki psychiatrycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • działach HR firm i instytucji międzynarodowych,
 • firmach badających rynek i opinie społeczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Komentarze (0)