Marketing i sprzedaż

Marketing i sprzedaż

29.05.2024

Marketing i sprzedaż – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu mają bardzo wiele do zaoferowania. W bardzo pojemnej przestrzeni kierunków kształcenia odnaleźć można Marketing i sprzedaż, który adresowany jest do osób zainteresowanych dokładnym poznaniem świata współczesnego marketingu. Wybierając tę propozycję można zagłębić się w zagadnienia copywritingu reklamowego i perswazyjnego, zarządzania projektami content marketingowymi, tworzenia i zarządzania treściami, jak również nauczyć się obsługi specjalistycznego oprogramowania.

Studia na kierunku marketing i sprzedaż w UNIWERSYTET WSB MERITO WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu umożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu. Studenci zaznajamiają się między innymi z: różnymi koncepcjami marketingowymi, zachowaniem nabywców na rynku krajowym i międzynarodowym, istotą oraz kierunkami rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, uwarunkowaniami i zasadami kreowania różnych strategii marketingowych i sprzedażowych, zasadami przeprowadzania badań w poszczególnych obszarach marketingowych, jak również przepisami prawa regulującymi działania marketingowe i sprzedażowe. Ponadto poznają metody i techniki sprzedaży oraz budowania długookresowych relacji z klientem indywidualnym i biznesowym, a także zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w dziedzinie marketingu.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu poruszają się po licznych zagadnieniach. W trakcie zajęć spotykają się z mechanizmem zmian cen rynkowych, segmentacją rynku, gromadzeniem i zarządzaniem danymi klientów czy etycznymi wyzwaniami w marketingu. Zdobywają wiedzę obszerną, specjalistyczną, a za wszystko odpowiada bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy ekonomii,
 • prawne aspekty w marketingu i sprzedaży,
 • narzędzia marketingowe,
 • finanse osobiste,
 • organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • analiza danych marketingowych,
 • metody ilościowe w zarządzaniu marketingowym,
 • marketing międzynarodowy

Studenci otrzymują zestaw specjalności, z którego mogą wybrać jedną, najlepiej pasującą do ich zainteresowań oraz planów na zawodową przyszłość. Zestaw ten tworzą: Content marketing i copywriting, Customer experience, E- commerce, E- marketing. Dzięki specjalnościom mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: optymalizacji treści pod kątem wyszukiwarek, tworzenia i zarządzania treściami na platformach społecznościowych, projektowania strategii angażowania klientów, projektowania i zarządzania sklepami internetowymi czy analizowania danych użytkowników.

 

Nabywane umiejętności

Marketing i sprzedaż to kierunek dostarczający specjalistycznej wiedzy, ale najistotniejszym elementem kształcenia jest rozwijanie konkretnych umiejętności. Rozwijane są one nie tylko podczas zajęć, ale również szkoleń i warsztatów, a także poprzez działalność w kołach naukowych. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie: zarządzania relacjami z klientami, zarządzania reputacją marki, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych, analizowania otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa oraz identyfikowania głównych uwarunkowań wpływających na działania marketingowe i sprzedaż, planowania i wdrażania właściwych strategii marketingowych i sprzedażowych dostosowanych do specyfiki rynku i możliwości przedsiębiorstwa, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii marketingowych, opracowywania raportów i sprawozdań.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci studiów na kierunku Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu wyróżniają się specjalistyczną wiedzą oraz jasno określonymi umiejętnościami. Ich wiedza posiada charakter interdyscyplinarny, ponieważ sprawnie poruszają się po rozmaitych zagadnieniach, w tym między innymi: funkcjonowania gospodarki rynkowej, podstaw efektywnej komunikacji, planowania budżetowego, narzędzi IT wspierających audyt marketingowy czy wizualizacji danych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjaliści do spraw SEO, specjaliści do spraw mediów społecznościowych, copywriterzy, menedżerowie e-commerce, specjaliści do spraw e-mail marketingu.

 

Opinie

Kierunki studiów we Wrocławiu to bardzo długa lista interesujących propozycji kształcenia. Bez wątpienia jedną z najciekawszych jest kierunek Marketing i sprzedaż, który oferuje pozyskanie nowoczesnej, praktycznej wiedzy, dostosowanej do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Warto wybrać ten kierunek w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu opinie? Patrycja, studentka kierunku Marketing i sprzedaż mówi:

„Bardzo ciekawe zajęcia, dużo praktyki, interesujące specjalności, przyjazna atmosfera. Każdy, kto zdecyduje się na studia w Uniwersytecie WSB Merito będzie usatysfakcjonowany. To idealne miejsce dla ludzi kreatywnych, którzy oczekują od studiów praktycznego wymiaru kształcenia i możliwości rozwijania zainteresowań.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych aspektów w marketingu i sprzedaży,
 • komunikacji pośredniej i bezpośredniej,
 • marketingu cyfrowego,
 • marketingu mobilnego,
 • marketingu sensorycznego,
 • kluczowych komponentów systemów CRM,
 • gromadzenia i zarządzania danymi klientów,
 • automatyzacji procesów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta,
 • organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Marketing i sprzedaż:

Absolwent kierunku Marketing i sprzedaż w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw marketingu,
 • copywriter,
 • content marketer,
 • analityk e-commerce,
 • menedżer e-commerce,
 • specjalista do spraw SEM / SEO,
 • social media manager,
 • digital strategist,
 • specjalista do spraw e-mail marketingu,
 • specjalista do spraw e-commerce UX / UI.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Komentarze (0)