Elektroradiologia

Elektroradiologia

21.06.2024

Elektroradiologia – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

Elektroradiologia to kierunek zyskujący na popularności. To propozycja kształcenia adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy na temat wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej. To studia, które wprowadzają w bogatą przestrzeń zagadnień i przygotowują do wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Studia na kierunku elektroradiologia w WUMED WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zagadnień reprezentujących obszar nauk medycznych oraz nauk społecznych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: prawidłowymi strukturami komórek oraz narządów i układów organizmu ludzkiego, procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, mechanizmami patologii chorób, fizyką promieniowania jonizującego, promieniotwórczością, zasadami ochrony radiologicznej personelu i pacjentów, technikami pozycjonowania pacjentów do wykonania poszczególnych badań rentgenodiagnostycznych i diagnostyki obrazowej, jak również budową i zasadami działania aparatury rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej oraz urządzeń z nimi współpracujących. Ponadto poznają etyczne i prawne uwarunkowania elektroradiologii, uwarunkowania działalności podmiotów leczniczych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych czy standardy międzynarodowe z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z licznych zagadnień, które reprezentują różne obszary i dyscypliny. Realizowany program nauczania złożony jest z przedmiotów podzielonych na dwie grupy: przedmiotów teoretycznych (wprowadzających w tematykę między innymi międzynarodowych problemów zdrowia, psychologii czy prawa) oraz przedmiotów kierunkowych (wprowadzających w zagadnienia między innymi: diagnostyki elektromedycznej czy medycyny nuklearnej). Wśród prowadzonych przedmiotów odnaleźć można takie pozycje jak:

 • anatomia obrazowa,
 • patofizjologia,
 • podstawy wykonywania zdjęć rentgenowskich,
 • aparatura medyczna,
 • technologie medyczne,
 • radiodiagnostyka ogólna i kliniczna,
 • tomografia komputerowa,
 • formy opieki zdrowotnej

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci Elektroradiologii zdobywają obszerną, specjalistyczną wiedzę. Co oczywiste, rozwijają także liczne umiejętności praktyczne. O jakie umiejętności? Między innymi w zakresie: planowania i wykonywania badań i zabiegów terapeutycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza, obsługi aparatury RTG i diagnostyki obrazowej oraz urządzeń współpracujących, obsługi aparatury z zakresu diagnostyki elektromedycznej, obsługi aparatury medycyny nuklearnej, interpretowania przebiegu i wyników badania, prowadzenia rejestracji danych wykonywanych badań i zabiegów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed absolwentem omawianego kierunku? Absolwenci studiów na kierunku Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: anatomii radiologicznej dorosłych i dzieci, podstaw onkologii i radioterapii, wymagań organizacyjno- technicznych zakładu radioterapii, wymagań organizacyjno- technicznych pracowni elektrofizjologii czy analizy i interpretacji badania audiologicznego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

 

Opinie

Elektroradiologia to kierunek z obszaru kształcenia medycznego, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem kandydatów. Co zrozumiałe, znajduje się w ofercie dydaktycznej omawianej przez nas uczelni. Czy warto postawić właśnie na nią? Jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Robert, student Elektroradiologii mówi:

„WUMed to najlepsze miejsce dla osób chcących przygotować się do wykonywania zawodu. Owszem, nauki jest dużo, ale musi tak być, bo przecież mówimy o bardzo odpowiedzialnej profesji. Ale nauka jest też bardzo ciekawa, ponieważ posiada praktyczny charakter. Nie ma nudy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektroradiologię w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizyki promieniowania jonizującego,
 • społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności podmiotów leczniczych w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • organizacji ochrony radiologicznej,
 • oddziaływania prądu elektrycznego i pola elektromagnetycznego na organizm ludzki,
 • budowy i zasad działania aparatury rentgenowskiej i diagnostyki obrazowej,
 • anatomii radiologicznej,
 • budowy i zasad działania aparatury zakładu radioterapii,
 • zasad radioizotopowych metod obrazowania narządów ciała ludzkiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)