Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na WSEI 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na WSEI. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nr 30/2016/2017 z dnia 19.06.2017r. w sprawie: zatwierdzenia warunków rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

§1

Na podstawie § 20 ust. 7 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.) Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 19.06.2017r. zatwierdza warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 

§2

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019, w tym rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej, określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

 

§3

1. Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019 odbywa się w następujących terminach:

  1. w okresie od 4 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019,
  2. w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

2. W uzasadnionych przypadkach dziekan wydziału, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na złożenie wymaganych dokumentów po terminie wskazanym w ust. 1.

 

§4

  1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan właściwego wydziału.
  2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)