Prawo

Prawo

Prawo – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 

Studia na kierunku prawo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo cywilne
 • prawo finansowe
 • prawo pracy
 • postępowanie karne
 • logika prawnicza
 • nauka o państwie
 • prawo konstytucyjne

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to uczelnia oferująca najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, realizowane na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie szeroko pojętego prawa wraz z nabyciem wielu umiejętności, niezbędnych przy wykonywaniu prawniczych zawodów. Istotą kierunku jest ukształtowanie studenta, który już na poziomie akademickim będzie posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa i  posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo cywilne, prawo finansowe, prawo pracy, postępowanie karne, logika prawnicza, nauka o państwie, prawo konstytucyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Prawa w SAN mogą wykorzystać w sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, kancelariach notarialnych, organach administracji rządowej, urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie? Julia,  studentka Prawa mówi:

„Gdy oznajmiłam swoim znajomym, że wybieram się na studia prawnicze jedni mi gorąco gratulowali, a drudzy dziwili się mówiąc, że to takie straszne studia i na pewno zrezygnuję z nich już po pierwszym roku. Zdecydowanie nie mieli racji. Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to bardzo inspirujący proces, który oprócz przekazywania wiedzy, rodzi w studencie pewność siebie i wiarę w osiągnięcie sukcesu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • procedur właściwych działaniu administracji publicznej,
 • właściwej interpretacji przepisów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • biurach organów kontroli państwowej,
 • prokuraturach,
 • organach władzy sądowniczej,
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

SAN w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)