Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Mechanika i budowa maszyn – Uniwersytet Morski w Gdyni

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Morskim w Gdyni to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wytrzymałość materiałów
 • termodynamika
 • mechanika techniczna
 • eksploatacja maszyn
 • automatyka i robotyka
 • symulator siłowni okrętowej
 • prawo i ubezpieczenia morskie
 • bezpieczna eksploatacja statku

 

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa tego typu uczelnia w Polsce, oferująca kandydatom na studia kierunki kształcenia o różnym obszarze naukowym. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie niezbędnych kwalifikacji, będących przygotowaniem do pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Studenci uczą się diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń, obsługiwania siłowni okrętowych, czy realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: wytrzymałość materiałów, termodynamika, mechanika techniczna, eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, symulator siłowni okrętowej, prawo i ubezpieczenia morskie, bezpieczna eksploatacja statku, elektrotechnika i elektronika okrętowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w UM mogą wykorzystać przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego, stoczniach produkcyjnych i remontowych, służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych, służbach dozoru technicznego armatorów.

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Uniwersytet Morski w Gdyni opinie? Robert, student Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Na pytanie dlaczego studiuję w Akademii Morskiej odpowiadałbym bardzo, bardzo długo, dlatego że tutaj rozwijam swoją pasję, swoją miłość, bez której po prostu nie umiałbym żyć i gdybym musiał robić coś innego, to w ogóle wolałbym już nie robić nic. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

Absolwent Mechaniki i budowy maszyn na Uniwersytecie Morskim w Gdyni może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn,
 • diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych,
 • organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych,
 • koordynacji prac związanych z eksploatacją,
 • projektowania i wytwarzania instalacji komunalnych i systemów cieplno-energetycznych,
 • projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform wiertniczych,
 • kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Uniwersytecie Morskim w Gdyni może znaleźć zatrudnienie w:

 • stoczniach,
 • służbach technicznych portów handlowych i przedsiębiorstw armatorskich,
 • przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego,
 • służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych,
 • służbach dozoru technicznego armatorów,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • zakładach gospodarki morskiej,
 • portach morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)