Administracja AP Słupsk

Administracja – Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku to uczelnie oferująca kandydatom kierunki kształcenia w dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, ekonomicznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także w obszarze sztuki. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku realizowany jest na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z obszaru ustroju i kompetencji administracji, a także zrozumienie mechanizmów tworzenia i egzekwowania aktów prawnych. Studenci uczą się analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych i procesów społeczno- ekonomicznych. Kierunek Administracja w Akademii Pomorskiej to także poznanie zasad organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Studia na kierunku Administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku dzielą się na następujące specjalności: Administracja gospodarcza, Administracja samorządowa, Administracja wymiaru sprawiedliwości. Każda realizowana specjalność zakłada przekazywanie wiedzy z konkretnego obszaru, a także nakierowywanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Administracja gospodarcza zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania instytucjami administracji publicznej, w szczególności instytucjami samorządów lokalnych. Studenci uczą się realizowania projektów przedsięwzięć gospodarczych w szczególności związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków europejskich.

Specjalność Administracja samorządowa to przygotowanie do pracy w administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Ponadto, studenci poznają zasady działania w sferze organizacyjnej różnych form aktywności obywatelskiej.

Specjalność Administracja wymiaru sprawiedliwości przygotowuje do związania kariery zawodowej z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, takich jak sądy, prokuratury, czy kancelarie prawne, czy też organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym, bądź  jednostkami obrony cywilnej.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Administracja w AP w Słupsku nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: etyka w administracji, logika prawnicza, konstytucyjne system organizacji państwowych, socjologia i metody badań socjologicznych, techniki negocjacji w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, postępowanie administracyjne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w AP mogą wykorzystać w urzędach miast, urzędach gmin, starostwach, sądach, prokuraturach, firmach prywatnych, szkołach.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Akademia Pomorska w Słupsku opinie? Dagmara, studentka Administracji mówi:

„Studiowanie w Akademii Pomorskiej w Słupsku daje mi poczucie solidności mojego wykształcenia i umiejętności. Wiedza, którą zdobywam jest na tyle bogata i wszechstronna, że mogę starać się o różne stanowiska pracy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Akademii Pomorskiej w Słupsku:

Absolwent Administracji w Akademii Pomorskiej w Słupsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • analizowania zjawisk ekonomicznych i społeczno- ekonomicznych,
 • zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zasad procesu inwestycyjnego,
 • tworzenia i egzekwowania aktów prawnych,
 • zasad tworzenia pism urzędniczych i procesowych,
 • technik negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach miast,
 • urzędach gmin,
 • starostwach,
 • inspekcji handlowej,
 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach,
 • inspekcji pracy,
 • kontroli skarbowej,
 • inspekcji sanitarnej,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • policji,
 • firmach prywatnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacyjnym na kierunek Administracja w Akademii Pomorskiej w Słupsku najważniejszymi przedmiotami są: język polski, język obcy oraz wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Akademia Pomorska w Słupsku kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Słupsku

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny na dyplomie oraz złożonych wymaganych dokumentów

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze (0)