Informatyka

Informatyka

Informatyka

04.07.2022

Informatyka – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia stacjonarne II stopnia: 35

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • matematyka dyskretna
 • algebra liniowa z geometrią
 • algorytmy i struktury danych
 • technologie sieciowe
 • metody numeryczne
 • hurtownie danych

 

Uniwersytet Rzeszowski to jedna z największych uczelni na Podkarpaciu, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia, także z obszaru nauk technicznych. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, a także współczesnych systemów informatycznych. Studenci poznają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, zaznajamiają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi i bazami danych. Informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to także możliwość nabycia umiejętności programowania komputerów oraz zgłębienie zasad inżynierii oprogramowania.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, matematyka dyskretna, algebra liniowa z geometrią, algorytmy i struktury danych, technologie sieciowe, metody numeryczne, hurtownie danych, projektowanie usług w chmurze komputerowej, halografia cyfrowa, grafika i komunikacja człowiek- komputer. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki na UR mogą wykorzystać jako programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Filip, student Informatyki mówi:

„ Ja wybrałem studia na Uniwersytecie Rzeszowskim dlatego, że zdobyte umiejętności chcę wykorzystać u siebie, w swoim rodzinnym Rzeszowie. Region i miasto się rozwijają i rośnie zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów. Dzięki Informatyce na Uniwersytecie Rzeszowskim będę takim specjalistą. „

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Rzeszów

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent Informatyki na Uniwersytecie Rzeszowskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania komputerów,
 • zarządzania bazami danych,
 • administrowania sieciami komputerowymi,
 • tworzenia aplikacji internetowych,
 • marketingu internetowego,
 • medycznych systemów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator baz danych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • programista.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

informatyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacyjne: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów – dla osób, które ukończyły kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia – dla absolwentów innych kierunków studiów. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)