Czy wiesz, że …Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

  • Perspektywy 2017 - W prestiżowym Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich „Perspektyw” WSEI zajęła 18 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych), a 1 miejsce w regionie.
  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 za budowanie synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia.
  • Złoty Certyfikat „Uczelnia Liderów 2017 ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji”
  • Certyfikat „Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2017”
  • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2017”
  • Certyfikat „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”

 

Dodatkowo Uczelnia zapewnia:

  • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
  • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
  • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
  • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)