Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Pedagogika – Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia, w której ofercie dydaktycznej można znaleźć popularne kierunki. Wśród nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uwrażliwienie na problemy społecznej i nabycie umiejętności zapobiegania skutkom niedostosowania społecznego. Studenci uczą się komunikacji społecznej, poznają warsztat diagnostyczny, doskonalą własny warsztat metodyczny. Pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej to wykształcenie specjalisty otwartego na przemiany zachodzące w różnych sferach życia.

Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Pedagogika BSW - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia na Pedagogice nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, emisja i higiena głosu, socjologia, psychologia, praca socjalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w BSW mogą wykorzystać w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych.

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Natalia, studentka Pedagogiki mówi:

„To, co najbardziej podoba mi się w studiowaniu w Bydgoskiej Szkole Wyższej to współpraca z otoczeniem społecznym, bo wiąże się to z praktyką, rzeczywistym działaniem, a bez tego nie da się przecież posiąść niezbędnych umiejętności. Studiuję na drugim roku i wiem, że dobrze wybrałam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Pedagogiki w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • badania zaburzeń środowiska społecznego i projektowania działań profilaktycznych,
 • teorii i metodyki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
 • interpretowania zjawisk społecznych,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu człowieka,
 • konstruowania programów terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

- placówkach oświatowo-wychowawczych,

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • świetlicach środowiskowych,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)