Administracja

Administracja

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach - kierunki studiów

Administracja – Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach to 8 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem nauki na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach jest uzyskanie wiedzy z obszaru prawnych zagadnień organizacji i funkcjonowania administracji, obejmujących poszczególne szczeble i rodzaje administracji publicznej, w tym samorządowej. 

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo administracyjne, postępowanie sądowo- administracyjne, wykładnia prawa, informatyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w SAN mogą wykorzystać w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Kielcach opinie? Ola, studentka Administracji mówi:

„Wybrałam Społeczną Akademię Nauk, gdyż tutaj stawia się na nowoczesne kształcenie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji,
  • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  • prawa cywilnego i gospodarczego,
  • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
  • organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi,
  • rozwiązywania konfliktów interesów społecznych i indywidualnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Administracji w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach

Absolwent kierunku Administracja może znaleźć zatrudnienie w:

  • organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
  • sektorze prywatnym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Kielcach

SAN w Kielcach kierunki

Jakie są kierunki prawnicze i administracyjne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)