politechnika rzeszowska kierunki

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (link do strony: http://w.prz.edu.pl/) jest najstarszą techniczną uczelnią wyższą w Polsce południowo-wschodniej z 67-letnią tradycją. Od 2016 r. posiada status uniwersytetu technicznego. W uczelni pracuje 850 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 25 kierunkach studiów, na 7 wydziałach kształci się ponad 14 000 studentów. Magistranci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia prowadzonych w 10 dyscyplinach naukowych na 4 wydziałach uczelni. Politechnika Rzeszowska prowadzi także około 40 studiów podyplomowych, które pozwalają specjalistom na poszerzanie kwalifikacji.

Bazę dydaktyczno-naukową Politechniki Rzeszowskiej tworzy blisko 200 laboratoriów z unikatową i nowoczesną aparaturą badawczą. Renoma uczelni znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów chętnych na studia wyższe, która z roku na rok jest coraz większa. W roku 2017/2018 o indeksy uczelni ubiegało się ponad 7 tysięcy kandydatów.

Studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie ( link do strony https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/wydzialy-i-dyscypliny) i podyplomowe (https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/)

Wydziały:

Politechnika Rzeszowska od ponad 40 lat kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Od 2007 r. uczelnia kształci też mechaników lotniczych obsługi. Studia z zakresu pilotażu są nie tylko wizytówką Politechniki Rzeszowskiej, ale też chlubą województwa podkarpackiego. Do tej pory Politechnika Rzeszowska wyszkoliła 741 pilotów. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej jest jednostką, która wyróżnia nas na tle innych uczelni w kraju. Posiada znakomitą kadrę instruktorską, zaplecze szkoleniowe i infrastrukturę, która pozwala na nowoczesne kształcenie pilotów. Intencją Politechniki Rzeszowskiej jest dalszy rozwój tej jednostki. Absolwenci specjalności pilotaż Politechniki Rzeszowskiej są cenionymi pilotami i na bieżąco wypełniają potrzeby rynku pracy w Polsce i na świecie. W przeważającej większości, bezpośrednio po zakończeniu studiów, zasilają szeregi kadr linii lotniczych.

Miłośnicy latania szybowcami mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej w Bieszczadach. Funkcjonujący tam ośrodek otrzymał certyfikat ULC dla ośrodków szkolenia lotniczego FTO (Flight Training Organisation) pozwalający na prowadzenie szkoleń szybowcowych do licencji pilota szybowcowego. Jest to też miejsce związane z Litwą, gdyż z  Bezmiechowej w roku 1938  gen. Tadeusz Góra odbył lot szybowcem bez lądowania do Solecznik  Małych, za co otrzymał Medal  Lilienthala przyznany  przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Ośrodek  nosi obecnie imię gen. Tadeusza Góry.

Atutem uczelni jest doskonała lokalizacja na terenie województwa podkarpackiego – w Rzeszowie. Infrastruktura Politechniki Rzeszowskiej tworzy idealne miejsce do studiowania. Zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań oraz pasji. Kampus Politechniki Rzeszowskiej oferuje bogate wyposażenie dydaktyczne, nowoczesne laboratoria badawcze oraz aparaturę naukową. Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej jest wyposażona w księgozbiór dający możliwość rozwoju oraz pogłębiania wiedzy akademickiej. Uczelnia zadbała o liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto oferuje swoim studentom akademiki o wysokim standardzie. Studenci mają również do dyspozycji kompleks sportowy, w którym mogą spędzać wolny czas.

Aktualnie Politechnika ma podpisane porozumienie o bezpośredniej współpracy z około 40 uczelniami z całego świata, m.in. z: Chin, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Portugalii. Ponadto z zaangażowaniem bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego współpracuje z ponad 70 uczelniami. Każdego roku z Politechniki Rzeszowskiej wyjeżdża około 70 studentów, którzy przez co najmniej jeden semestr kształcą się na zagranicznych uczelniach, oraz około 30 studentów, którzy realizują praktyki w zagranicznych firmach.

Politechnika Rzeszowska ściśle współpracuje z biznesem. Centrum Transferu Technologii PRz tylko od września 2016 roku podpisało ponad 120 umów o współpracy z firmami z województwa podkarpackiego i całej Polski. Umowy o współpracy zostały podpisane m.in. z takimi firmami jak PLL LOT, Asseco Poland i Polską Grupą Zbrojeniową. W ramach programów Unii Europejskiej uczelnia realizuje 28 projektów na kwotę 70 milionów złotych. Kolejne 6 projektów na sumę 19 milionów złotych Politechnika Rzeszowska realizuje od 1 marca 2018 r.


Na terenie Politechniki Rzeszowskiej znajdują się:

  • żłobek oraz przedszkole,
  • pizzeria,
  • boiska,
  • sklepiki.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)