Biotechnologia środowiska

Biotechnologia środowiska

Biotechnologia środowiska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Biotechnologia środowiska – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biotechnologia środowiska, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia prac o charakterze analitycznym, monitoringu środowiska, oceny stopnia zagrożenia różnego typu odpadami zawierającymi szkodliwe substancje oraz skutecznymi sposobami ich usuwania. Studenci zapoznają się z najważniejszymi technologiami przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego oraz poznają nowoczesne systemy oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: pomiary, automatyka i elektrotechnika, aparatura w ochronie środowiska, procesy biodegradacji, procesy fermentacyjne, gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii środowiska mogą wykorzystać w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, biogazowniach rolniczych, zakładach przemysłowych, jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska.

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Malwina, studentka Biotechnologii środowiska mówi:

„Politechnika Łódzka to znacząca uczelnia w kraju i uzyskany na niej dyplom potrafi otworzyć wiele drzwi. Największym walorem Politechniki Łódzkiej jest nowoczesna wiedza, czyli taka, którą rzeczywiście absolwent będzie miał okazję wykorzystać.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię środowiska na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biotechnologii środowiska na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych technologii wykorzystujących drobnoustroje przemysłowe,
 • oczyszczania i neutralizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • monitoringu środowiska,
 • znajomości aparatury w ochronie środowiska,
 • bioinformatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia środowiska:

Absolwent kierunku Biotechnologia środowiska na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • oczyszczalniach ścieków,
 • stacjach uzdatniania wody,
 • biogazowniach rolniczych,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)