Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

18.03.2022

Turystyka i rekreacja – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • krajoznawstwo i geografia turystyczna
 • podstawy turystyki i rekreacji
 • historia sztuki
 • technologie informacyjne
 • socjologia
 • społeczne i kulturowe aspekty turystyki
 • atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata

 

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom kierunki kształcenia z zakresu różnorodnych dyscyplin. Jednym z nich jest Turystyka i rekreacja, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Studenci uczą się organizowania pracy i podejmowania różnych przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania ofert turystycznych oraz ich promowania i sprzedawania. Turystyka i rekreacja w AHE to także praktycznie umiejętności w zakresie funkcjonowania hotelu, pensjonatu czy gospodarstwa agroturystycznego,  oraz zarządzania  gastronomią i funkcjonowania  ośrodków  sanatoryjnych.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

cccc

Jakie przedmioty realizowane są w programie kierunku Turystyka i rekreacja? Na liście znajdziemy następujące zagadnienia: krajoznawstwo i geografia turystyczna, podstawy turystyki i rekreacji, historia sztuki, technologie informacyjne, socjologia, społeczne i kulturowe aspekty turystyki, atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata. A co po studiach? Absolwenci Turystyki i rekreacji w AHE znajdą zatrudnienie w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach sportowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Tomek, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Przyjechałem na studia z Ełku, aby zdobyć jak najlepsze wykształcenie, a następnie prowadzić własną działalność w obszarze turystyki. Wybrałem Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi i nie żałuję swojej decyzji. Tutaj dowiem się wszystkiego, co potrzebne, aby osiągnąć sukces w mojej branży.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Łódź

Turystyka i rekreacja studia 

Turystyka i rekreacja studia online

Turystyka i rekreacja studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację:

Absolwent Turystyki i rekreacji w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania, marketingu i promocji w obszarze turystyki,
 • funkcjonowania hotelu, pensjonatu i gospodarstwa agroturystycznego,
 • zarządzania gastronomią,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • technik zarządzania personelem,
 • obsługi klienta,
 • projektowania i realizowania imprez turystycznych,
 • organizacji pracy gastronomii,
 • aktywnych form rekreacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach, hostelach i pensjonatach,
 • ośrodkach rekreacyjno- wypoczynkowych,
 • agencjach turystycznych,
 • firmach cateringowych,
 • ośrodkach spa i wellness,
 • firmach promocyjno-marketingowych związanych z branżą turystyczną,
 • schroniskach turystycznych,
 • instytucjach samorządowych zajmujących się turystyką i promocją regionów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)