Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku filologia hisszpańska we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia hiszpańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • gramatyka opisowa
 • fonetyka
 • historia języka
 • nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, Filologię hiszpańską, czyli Iberystykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka języka hiszpańskiego, a także pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury obszaru językowego oraz znajomości języka biznesowego.

W programie nauczania odnajdziemy następujące przedmioty: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka, nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego, metodyka nauczania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii hiszpańskiej we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Milena, studentka Filologii hiszpańskiej mówi:

„Wybór mojego kierunku studiów to po prostu efekt miłości do Hiszpanii i wszystkiego co z nią związane. Studiując Filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej poznaję ten kraj bliżej, z każdej strony i w każdym, nawet najdrobniejszym aspekcie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • redagowania tekstów,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego,
 • kultury i historii Hiszpanii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia hiszpańska:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • jednostkach administracji lokalnej i Unii Europejskiej,
 • środkach masowego przekazu,
 • szkołach językowych,
 • instytucjach badawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia hiszpańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)