Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

11.03.2024

Filologia hiszpańska – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku filologia hisszpańska we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia hiszpańska w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Filologia hiszpańska główne przedmioty:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • wymowa
 • czytanie i pisanie
 • słuchanie i mówienie
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • gramatyka opisowa
 • fonetyka
 • historia języka
 • nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego
 • teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, Filologię hiszpańską, czyli Iberystykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka języka hiszpańskiego, a także pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury obszaru językowego oraz znajomości języka biznesowego.

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrutacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania odnajdziemy następujące przedmioty: praktyczna nauka języka obcego, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia obszaru językowego, gramatyka opisowa, fonetyka, historia języka, nauka o kulturze i historii krajów hiszpańskiego obszaru językowego, teoria i praktyka przekładu literackiego i biznesowego, metodyka nauczania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii hiszpańskiej we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, firmach i instytucjach administracyjno-handlowych, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Milena, studentka Filologii hiszpańskiej mówi:

„Wybór mojego kierunku studiów to po prostu efekt miłości do Hiszpanii i wszystkiego co z nią związane. Studiując Filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej poznaję ten kraj bliżej, z każdej strony i w każdym, nawet najdrobniejszym aspekcie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • redagowania tekstów,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego,
 • kultury i historii Hiszpanii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia hiszpańska:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • jednostkach administracji lokalnej i Unii Europejskiej,
 • środkach masowego przekazu,
 • szkołach językowych,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)