Transport

Transport

Transport

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Transport - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to uczelnia o długoletnich tradycjach, kształcąca w bardzo istotnej profesji, jaką jest lotnictwo. W gronie oferowanych kandydatom kierunków nie mogło zabraknąć miejsca dla Transportu, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a przede wszystkim inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu i analizy systemów transportowych. Studenci zgłębiają zagadnienia organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, czy też kierowania zespołami. Transport w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to studia techniczne, dedykowane specjalnie dla potrzeb rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: mechanika techniczna, silniki spalinowe, eksploatacja techniczna, ekonomika transportu, podstawy napędu automatycznego, mechanika stosowana, modelowanie konstrukcji środków transportu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu w LAW będą mogli wykorzystać w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury lotniskowej, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie lotniczym, firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury portów lotniczych oraz organizacjach zarządzających infrastrukturą lotniskową.

Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie? Tomek, student Transportu mówi: „Nie wiem czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o tej uczelni. Ta szkoła to sztandar, pomnik. To ogromna duma i wielki zaszczyt móc tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent kierunku Transport w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • - zasad inżynierii ruchu,
 • - wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn,
 • - projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • - projektowania i analizy systemów transportowych,
 • - analizowania niezawodności systemów technicznych,
 • - modelowania procesów transportowych,
 • - stosowania metrologii warsztatowej,
 • - rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • - biurach projektowych środków transportu i infrastruktury lotniskowej,
 • - jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie lotniczym,
 • - firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury portów lotniczych,
 • - organizacjach zarządzających infrastrukturą lotniskową.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Komentarze (0)