Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Warszawa, jak na stolicę kraju przystało, posiada wiele znaczących punktów na mapie edukacyjnej. Jednym z nich jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to niepubliczna uczelnia, specjalizująca się w kształceniu w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Cechą charakterystyczną uczelni jest to, że programy kształcenia i toku nauki są opracowywane we współpracy z ekspertami z danej branży i dyscypliny. Misją WSBiO jest edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy, a także kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Uczelnia prowadzi Wydział Zamiejscowy w Nisku, w województwie podkarpackim, na którym również kształcą się przyszli specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa, a także wydaje kwartalnik naukowy, pod tytułem „Bezpieczeństwo i Ochrona”.

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe w zakresie najważniejszych dziedzin, związanych z bezpieczeństwem, ochroną i obronnością, a także specjalne kursy i szkolenia dokształcające. Najistotniejszą cechą realizowanych kierunków jest kształcenie praktyczne, które stanowi fundament funkcjonowania na konkretnym, specjalistycznym stanowisku w przyszłości. Partnerami w kształceniu są, między innymi, Komenda Główna Policji, znaczące i cenione firmy i instytucje, a także szkoły wyższe z kraju i zagranicy. Lista partnerów potwierdza nowoczesność kształcenia, a także fakt, że zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków.

WYKŁADOWCY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje program nauczania, będący odpowiedzią na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Nad przekazywaniem wiedzy czuwa doświadczona kadra wykładowców, złożona z wybitnych praktyków z kraju i zagranicy, członków korpusu oficerskiego i generałów, posiadających bogate doświadczenie wyniesione z wieloletniej służby w wojsku oraz w innych służbach mundurowych.

INFRASTRUKTURA

Gmach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie mieści się przy ulicy Generała Józefa Zajączka 7, czyli znaczącej postaci rodzimej wojskowości. Doskonała lokalizacja sprawia, że na zajęcia można dojechać metrem, tramwajem, autobusem, a nawet pociągiem, gdyż budynek uczelni niemal sąsiaduje z Dworcem Gdańskim. Każdy kandydat posiadający pociąg do wiedzy bez trudu odnajdzie drogę do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

KIERUNKI STUDIÓW >

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Komentarze (0)