Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

EWSPA

O uczelni – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to przykład na to, że kształcenie nie zna granic, i to w dosłownym znaczeniu. Uczelnia, której początki sięgają 1997 roku, wyznaje zasadę, że absolwenci mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych; tym bardziej, zdobywanie wykształcenia nie musi być przyporządkowane konkretnemu punktowi na mapie.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji została założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich, w którym od dnia założenia, w połowie XX wieku, wyrosły zastępy wybitnych działaczy społecznych i państwowych. Najważniejszymi założeniami uczelni są: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Wyznawane zasady stworzyły miejsce, w którym łączy się nowoczesność z poszanowaniem ważnej historii.

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe skupiając się, przede wszystkim, na takich dziedzinach jak prawo, administracja, biznes, a wszystko to sprowadzone do międzynarodowego wymiaru. Zainteresowani kształceniem mogą studiować na trzech wydziałach, umiejscowionych w trzech europejskich stolicach: Warszawie, Brukseli i Londynie. Najważniejszymi aspektami realizowanych kierunków jest nowoczesność i innowacyjność, choć dla twórców programu nauczania stanowi to podstawę współczesnego kształcenia. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji nie jest tylko miejscem zdobywania wiedzy, lecz miejscem dzielenia się nią z innymi, gdyż uczelnia prowadzi tzw. Studencką Klinikę Prawa Online, która udziela zainteresowanym porad prawnych przy pomocy najnowszych środków telekomunikacyjnych.

WYKŁADOWCY

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji realizuje nowoczesny program nauczania, stąd nadzór nad jego prowadzeniem sprawuje uznane grono doświadczonych praktyków. Atutem uczelni stało się wsparcie kadrowe środowiska naukowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.

INFRASTRUKTURA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to trzy punkty na mapie trzech stolic starego kontynentu. Wydział Prawa w Warszawie mieści się przy ulicy Grodzieńskiej 21/29, Zamiejscowy Wydział Administracji w Brukseli znajduje się przy Chaussee de Vleurgat 159, a siedziba Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie mieści się przy King Street, w Polskim Ośrodku Społeczno- Kulturalnym.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Komentarze (0)