Stypendia

Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Dostępnych jest pięć funduszy: od tradycyjnych, czyli rektora i wypłacanych z budżetu państwa (socjalne oraz ministerialne), po pozyskane ze źródeł zewnętrznych: fundacji i PFRON dla osób niepełnosprawnych.
Stypendia pokryją czesne, zapewnią dodatkową gotówkę, czy umożliwią studiowanie, praktykę lub staż za granicą, a także pozwolą sfinansować kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą.
Pełnomocnik Rektora ds. Stypendiów pomoże w wyborze rodzaju stypendium i w odpowienim przygotowaniu wniosku.
Biuro ds. Stypendiów działa na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 219 (tel. 58 660 74 44, e-mail stypendia@wsaib.pl).
 

Składanie wniosków listownie na adres:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
„biuro ds. stypendiów”
 

Harmonogram przyznawania stypendiów:

  • - 14 październik - ostateczny termin naboru wniosków
  • - 28 październik - ogłoszenie wyników
  • - 11 listopad - ostateczny termin składania odwołań
  • - 25 listopad - ogłoszenie ostatecznych decyzji stypendialnych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)