Kierunek Administracyjno- Ekonomiczny

Kierunek Administracyjno- Ekonomiczny WSKS

Kierunek Administracyjno- Ekonomiczny – Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni proponuje kształcenie w sferze nauk społecznych. W ofercie edukacyjnej kandydaci odnajdą kierunek Administracyjno- Ekonomiczny, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Administracyjno- Ekonomiczny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni skierowany jest do osób, planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie- business management, jak i w instytucjach publicznych- public management. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania oraz przygotowanie do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Studia na kierunku Administracyjno- Ekonomicznym w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni dzielą się na trzy specjalności:

 • Menedżer bezpieczeństwa,
 • Menedżer Human Resources,
 • Menedżer logistyki.

 

Program studiów

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: zarządzanie projektami i procesami, psychologia społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia społeczna, prawo podatkowe, prawo finansów publicznych, polityka społeczna, prawo upadłościowe, komunikacja interpersonalna, prawo gospodarcze i handlowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Administracyjno- Ekonomicznego w WSKS w Gdyni będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, organach kontroli i nadzoru, działach HR, przedsiębiorstwach transportowych, firmach konsultingowych.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni opinie?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni opinie? Sylwia, studentka kierunku Administracyjno- Ekonomicznego mówi:

„Wybrałam studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej, bo na tej uczelni można zdobyć wiedzę, która rzeczywiście poszukiwana jest na rynku pracy. Tutaj mogę pozyskać wiedzę praktyczną, a także umiejętności i kompetencje, które ułatwią mi zawodowy start.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Administracyjno- Ekonomiczny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni:

Absolwent kierunku Administracyjno- Ekonomicznego w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • projektowania i koordynowania łańcucha dostaw,
 • prawa arbitrażowego,
 • psychologii konfliktów i negocjacji,
 • prawa podatkowego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • zasad kierowania zespołami pracowniczymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracyjno- Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Administracyjno- Ekonomicznego w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach kontroli i nadzoru,
 • działach HR,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Administracyjno- Ekonomiczny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni nie biorą udziału konkretne przedmioty.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Komentarze (0)