Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” proponuje kandydatom zdobywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Na liście oferowanych kierunków odnajdziemy Automatykę i robotykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Studenci nabywają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych aplikacji programowania i sterowników logicznych. Automatyka i robotyka w WWSIS to przygotowanie do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” opinie? Kamil, student Automatyki i robotyki mówi:

„”Horyzont” to świetna uczelnia, w której każdy kto przekazuje wiedzę jak i każdy, kto tę wiedzę zdobywa jest prawdziwym pasjonatem. Ta uczelnia to takie miejsce, w którym każdy rozumie się niemal bez słów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w czasie,
 • opisywania systemów liniowych,
 • opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej,
 • projektowania układów sterowania robotami,
 • analizy i projektowania układów elektronicznych,
 • projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • sterowania procesami ciągłymi,
 • sterowania procesami dyskretnymi,
 • projektowania, implementacji i integracji rozproszonych systemów pracujących w czasie rzeczywistym,
 • modelowania sytuacji decyzyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach integratorskich zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki. Może podjąć pracę jako inżynier serwisu, automatyk programista PLC, inżynier ds automatyzacji, inżynier ds. uruchomień i serwisu, operator, specjalista ds. systemów sterowania, programista robotów przemysłowych, robotyk, robotyk– programista.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)