Automatyka i robotyka - Wrocław

Automatyka i robotyka - Wrocław

Studia na kierunku automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

06.11.2023

Automatyka i robotyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Automatyka i robotyka we Wrocławiu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na automatyce i robotyce we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 9000 zł za pierwszy rok studiów.

Automatyka i robotyka - Wrocław
Studia na kierunku automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Automatyka i robotyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy maszyn. W takcie zajęć studenci uczą się projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych czy sterowania i oprogramowania robotów. W trakcie nauki zetkniesz się z takimi dziedzinami jak informatyka przemysłowa, algorytmika i kinematyka.

Absolwent kierunku automatyka i robotyka nie będzie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są w sektorze automatyki przemysłowej oraz w firmach związanych z motoryzacją, branżą IT czy multimediami. Zawody jakie można wykonywać po tych studiach to m.in. programista automatyk, konstruktor, kierownik utrzymania ruchu.
 

Uczelnie

We Wrocławiu automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunkui na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. 
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 9000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka kształcą najlepszych specjalistów, ale też szansę na naukę na tym kierunku mają jedynie najlepsi. Zatem, aby stać się jednym z tych studentów, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. W swoich planach maturalnych obligatoryjnie uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, język polski oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. Pamiętaj, że szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają jedynie te osoby, które większość z tych przedmiotów zdawały na poziomie rozszerzonym. Przed tobą bardzo intensywny czas – wykorzystaj go dobrze.

 

Automatyka i robotyka Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek automatyka i robotyka bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek automatyka i robotyka zdobędą kompleksową wiedzę techniczną, fizyczną, matematyczną oraz informatyczną. Co więcej nauczą się projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów oraz procesów technologicznych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób analizować układy automatyki oraz układy sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych.
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane była przez ponad 8 tys. kandydatów.
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gałęziach gospodarki, wykorzystujących proces automatyzacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym ze swoim wykształceniem.
 

Program kształcenia i gdzie studiować

Studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka zaliczają się do bardzo prestiżowego grona. W praktyce oznacza to, że kształcenia nie możesz rozpocząć na każdej uczelni we Wrocławiu. To taki kierunek, który zadedykowany jest tylko dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Zatem studia we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka możesz rozpocząć na Politechnice Wrocławskiej oraz na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Możliwość rozpoczęcia nauki tylko na tych dwóch uczelniach w mieście pokazuje elitarność tego kierunku, którego absolwenci będą prawdziwymi specjalistami na rynku pracy.
Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka ma bardzo interdyscyplinarny, ale i praktyczny charakter. Jak sama nazwa kierunku wskazuje, studenci będą poznawać zagadnienia związane z dwiema dziedzinami – automatyką, która łączy się ze sterowaniem procesami oraz robotyką. To z kolei bardzo rozległa dyscyplina, obejmująca mechanikę, sensorykę, cybernetykę i wiele innych skomplikowanych kwestii, z którymi zetkną się wszyscy studenci.

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by studenci otrzymali jak najbardziej wszechstronne wykształcenie. Oczywiście, jak zapewne się domyślasz – podstawy automatyki i robotyki opierają się na dwóch ścisłych dyscyplinach – matematyce oraz fizyce. Tylko ich perfekcyjne opanowanie sprawi, że studenci będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności o mechanizmy sterowania i projektowaniem robotów. Zagadnienia, z jakimi będą zapoznawać się wszystkie osoby na tym kierunku, to przykładowo:

 • algorytmy decyzyjne i obliczeniowe;
 • informatyka przemysłowa;
 • kinematyka robotów;
 • analiza sygnałów sterowania itd.

 

Wszystkie przedmioty, które znajdują się w siatce programowej kształcenia na kierunku automatyka i robotyka mają wysoce specjalistyczny i wąski charakter. Jednak blok zajęć podstawowych to jeszcze nie wszystko. Studenci będą musieli dodatkowo wybrać jedną ze specjalizacji:

 • roboty mobilne;
 • technologie informacyjne w automatyce;
 • komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi itd.

 

Zatem przed studentami automatyki i robotyki stoi naprawdę bardzo dużo wyzwań intelektualnych. Oprócz rozbudowanej wiedzy muszą oni rozwijać przede wszystkim swoje umiejętności związane z projektowaniem oraz konstruowaniem mechanizmów, które będą wykorzystywane w różnorodnych sektorach przemysłowych – od spożywczego po medyczny. Dodatkowo inżynierowie tej dyscypliny muszą dysponować wieloma kompetencjami miękkimi, ponieważ powodzenie realizacji konkretnego projektu zależy od bardzo dobrej współpracy wielu osób.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na automatyce i robotyce mogą zainteresować w szczególności m.in. osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów. W trakcie nauki studenci tego kierunku studiów poznają np.: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, rodzaje procesów technologicznych, specyfikę zachowania pojazdów i robotów, podstawy bezpieczeństwa w produkcji czy sposób działania systemów autonomicznych i robotów o różnorodnym zastosowaniu.

Automatyka i robotyka pozwala studentom rozwinąć zdolności, które niezbędne są m.in. do prawidłowego analizowania oraz profesjonalnego projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych czy sterowania i oprogramowania robotów. Ponadto w trakcie zajęć uczestnicy uczą się również tego, w jaki sposób organizować pracę zespołu i jak koordynować procesy wytwarzania inteligentnych systemów.

Absolwenci automatyki i robotyki mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: projektant oprogramowania, projektant systemów sterowania, inżynier utrzymania ruchu, programista systemów produkcyjnych, operator systemów robotyki, integrator systemów automatyki i robotyki, doradca techniczny czy konstruktor robotów. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są m.in. w działach automatyki, informatyki i służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy w zakładach energetycznych.

 

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 9000 zł.

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Aby dostać się na studia, należy pomyślnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. O przyjęciu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje liczba punktów przez nich zdobyta.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą rozpocząć studia w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej.

Automatyka i robotyka studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej – 9000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach – jest on ustalany indywidualnie przez każdą placówkę. Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni – należy dopełnić formalności w określonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku automatyka i robotyka wiążą się z bardzo intensywnym czasem nauki. Jednak jej zadośćuczynieniem są perspektywy bardzo atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Artur, student Politechniki Wrocławskiej, mówi:

To bardzo otwarta branża, w której ciągle coś się dzieje. Swoją wiedzę można poszerzać także poza murami uczelni – targi, staże, praktyki, kursy. Wiem, że to bardzo konkretny fach, więc nie boję się o swoją przyszłość. Automatyka i robotyka nie może być jednak przypadkowym wyborem. Tutaj przyda się bardzo dużo determinacji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Wrocław studia i stopnia

Automatyka i robotyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Wrocław studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia