Produkcja medialna

Produkcja medialna

Produkcja medialna

28.09.2021

Produkcja medialna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku produkcja medialna w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku produkcja medialna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gatunki medialne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym
 • mediatyzacji sfery publicznej
 • ekonomika mediów
 • antropologia mediów
 • socjologia mediów
 • media alternatywne

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Produkcja medialna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do organizacji i kierowania projektami z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także poznanie świata gier oraz reguł produkcji wydarzeń multimedialnych.

Na liście realizowanych w toku nauki przedmiotów znajdują się: gatunki medialne, zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym, mediatyzacji sfery publicznej, ekonomika mediów, antropologia mediów, socjologia mediów, media alternatywne, umowy licencyjne, promocja i dystrybucja gier, warsztat produkcji gier. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Produkcji medialnej na UMCS będą mogli wykorzystać w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, firmach zajmujących się produkcją gier, firmach zajmujących się produkcją wydarzeń multimedialnych, agencjach reklamowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Lublinie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Krzysiek, student Produkcji medialnej mówi:

„Produkcja medialna na UMCS to przedsmak tego, co nas czeka w pracy zawodowej. Nauka to ciągła praktyka. Bierzemy udział w warsztatach, realizacjach, pomagamy w organizacji wydarzeń, festiwali… Na tym kierunku dużo się dzieje. Polecam.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PRODUKCJA MEDIALNA - ważne informacje

Produkcja medialna studia Lublin

Produkcja medialna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Produkcja medialna:

Absolwent kierunku Produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji marketingowej,
 • kosztorysowania produkcji medialnych,
 • planowania kampanii reklamowych,
 • opracowywania materiałów dziennikarskich,
 • organizowania wydarzeń multimedialnych,
 • promocji i dystrybucji gier,
 • zarządzania jakością wydarzenia multimedialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Produkcja medialna:

Absolwent kierunku Produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych,
 • redakcjach mediów internetowych,
 • firmach zajmujących się produkcją gier,
 • firmach zajmujących się organizacją wydarzeń multimedialnych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku produkcja medialna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)