Produkcja medialna

Produkcja medialna

Produkcja medialna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Produkcja medialna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do organizacji i kierowania projektami z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także poznanie świata gier oraz reguł produkcji wydarzeń multimedialnych.

Na liście realizowanych w toku nauki przedmiotów znajdują się: gatunki medialne, zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym, mediatyzacji sfery publicznej, ekonomika mediów, antropologia mediów, socjologia mediów, media alternatywne, umowy licencyjne, promocja i dystrybucja gier, warsztat produkcji gier. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Produkcji medialnej na UMCS będą mogli wykorzystać w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, firmach zajmujących się produkcją gier, firmach zajmujących się produkcją wydarzeń multimedialnych, agencjach reklamowych, agencjach public relations.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Lublinie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Krzysiek, student Produkcji medialnej mówi:

„Produkcja medialna na UMCS to przedsmak tego, co nas czeka w pracy zawodowej. Nauka to ciągła praktyka. Bierzemy udział w warsztatach, realizacjach, pomagamy w organizacji wydarzeń, festiwali… Na tym kierunku dużo się dzieje. Polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Produkcja medialna:

Absolwent kierunku Produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji marketingowej,
 • kosztorysowania produkcji medialnych,
 • planowania kampanii reklamowych,
 • opracowywania materiałów dziennikarskich,
 • organizowania wydarzeń multimedialnych,
 • promocji i dystrybucji gier,
 • zarządzania jakością wydarzenia multimedialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Produkcja medialna:

Absolwent kierunku Produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych,
 • redakcjach mediów internetowych,
 • firmach zajmujących się produkcją gier,
 • firmach zajmujących się organizacją wydarzeń multimedialnych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Produkcja medialna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie brane są pod uwagę dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Produkcja medialna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dzienikarskie w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Politologii UMCS

Komentarze (0)