Romanistyka

Romanistyka

Romanistyka

28.09.2021

Romanistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku romanistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku romanistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku romanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja biznesowa
 • tłumaczenie tekstów prawniczych
 • kulturowe aspekty przekładu
 • strategie i techniki tłumaczenia
 • tłumaczenie ustne

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Romanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka wybranych języków. Romanistyka na UMCS to także kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego oraz rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu różnych gatunków tekstów, na przykład: ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych i literackich.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: komunikacja biznesowa, tłumaczenie tekstów prawniczych, kulturowe aspekty przekładu, strategie i techniki tłumaczenia, tłumaczenie ustne, historia i cywilizacja Francji, historia i kultura Włoch, język specjalistyczny w Unii Europejskiej. A co po studiach? Absolwenci Romanistyki na UMCS znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Sylwia, studentka Romanistyki mówi:

„UMCS to jedna z najlepszych uczelni w kraju i nauka tutaj to solidny powód do dumy, a także nadzieje na ciekawą pracę.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ROMANISTYKA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Romanistyka:

Absolwent kierunku Romanistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języków romańskich,
 • przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych,
 • analizy tekstu i umieszczenia go na tle historyczno- literackim danej epoki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Romanistyka:

Absolwent kierunku Romanistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • urzędach i przedsiębiorstwach,
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
 • turystyce,
 • sektorze usług wymagających gruntownej znajomości języków romańskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku romanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (1)

Studentka Romanistyki odpowiedz

Niestety nie zgadzam się z Sylwią. Studia na romanistyce to jakaś porażka. Większość prowadzących sprawia wrażenie jakby wcale nie chcieli tam być, niektórym przydałoby się porządne odkurzenie ich wiedzy. Jeżeli idzie się na studia z poziomem zerowym języka, program będzie szedł za szybko i ciężko będzie usystematyzować zdobytą wiedzę. Z drugiej strony osoby posługujące się językiem francuskim na średnim poziomie nie mają co liczyć na rozszerzenie. Co do opisu kierunku, w moim roku Romanistyka dzieli się na francuski i włoski, hiszpański i portugalski dawno mają własne kierunki. A specjalizacje są dwie: tłumaczeniowa i jęz. specjalistyczne.