Rusycystyka

Rusycystyka

Rusycystyka

28.09.2021

Rusycystyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku rusycystyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku rusycystyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rusycystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
 • historia literatury rosyjskiej
 • kultura Rosji
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • organizacja pracy tłumacza
 • teoria tłumaczenia
 • analiza przekładu

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą kierunek Rusycystyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wysokich kompetencji językowych, a także nabycie wiedzy z zakresu realiów kulturowych Rosji, Białorusi i Bułgarii, współczesnej literatury, komunikacji interkulturowej, czy też najnowszych teorii lingwistycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, historia literatury rosyjskiej, kultura Rosji, praktyczna nauka języka rosyjskiego, organizacja pracy tłumacza, teoria tłumaczenia, analiza przekładu, literatura powszechna, komunikacja międzykulturowa, korespondencja fachowa, kultura języka i stylistyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Rusycystyki na UMCS będą mogli wykorzystać w instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, sektorze usług turystycznych i administracyjnych, placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego, jednostkach służby ochrony granicy państwowej, mediach.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Weronika, studentka Rusycystyki mówi:

„Rosja zawsze mnie fascynowała. Począwszy od literatury, muzyki, kończąc na współczesnych problemach polityczno- gospodarczych. Marzy mi się wyjazd do Petersburga, albo do Moskwy. Dzięki studiom na UMCS jestem bliżej realizacji swoich planów.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

RUSYCYSTYKA - ważne informacje

Rusycystyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Rusycystyka:

Absolwent kierunku Rusycystyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dziejów kultury rosyjskiej,
 • najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • komunikowania się w sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • mechanizmów komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rusycystyka:

Absolwent kierunku Rusycystyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • urzędach,
 • przedsiębiorstwach,
 • placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego i celnego,
 • jednostkach służby ochrony granicy państwowej,
 • branży turystycznej,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rusycystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (1)

Ola odpowiedz

Polecam bardzo, fajna atmosfera i dobry poziom merytoryzcny , nauczą języka i kultury krajów słowiańskich