Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • fizyka doświadczalna
 • matematyka
 • podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • fizyka molekularna
 • fizyka atomowa i jądrowa

 

Politechnika Poznańska to ponad sto specjalności, prowadzonych w ramach prawie trzydziestu kierunków kształcenia. Na długiej oferowanych kierunków kandydaci odnajdą Fizykę techniczną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zapoznanie się zagadnieniami związanymi z fizyką komputerową, metodami numerycznymi, optyką, fizyką powierzchni i cienkich warstw, fizyką półprzewodników, fizyką kryształów stałych i ciekłych oraz technikami laserowymi. Studenci poznają zasady biofizyki, anatomii i histologii, terapii medycznej oraz fizykalnych metod diagnostyki. Fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej to także teoretyczne i praktyczne przygotowanie do programowania, komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: grafika inżynierska, mechanika techniczna, fizyka doświadczalna, matematyka, podstawy fizyki fazy skondensowanej, fizyka molekularna, fizyka atomowa i jądrowa, automatyka i robotyka, konstrukcje optyczne, fizyka środowiska, ochrona radiologiczna. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki technicznej na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać w wyspecjalizowanych firmach High-Tech, jednostkach naukowo- badawczych, firmach zajmujących się symulacjami komputerowymi, obsłudze i serwisie nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz pomiarowej.

Jeśli wybraliśmy Fizykę techniczną jako nasz kierunek studiów, warto zastanowić się nad tym, która uczelnia będzie dla nas najlepsza. Jeśli skierowaliśmy swoją uwagę na Poznań, należy zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Wojtek, student Fizyki technicznej mówi:

„Fizyka techniczna to ciekawa dziedzina, ale musi być interesująco przedstawiona. Studenci muszą dać się wciągnąć do tego fascynującego świata. Ja się wciągnąłem. Dzięki fantastycznym wykładowcom na Politechnice Poznańskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Fizyki technicznej na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizykalnych metod diagnostyki,
 • komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych,
 • analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych,
 • analizy sygnałów biologicznych,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • terapii medycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach High-Tech,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach zajmujących się symulacjami komputerowymi,
 • obsłudze i serwisie nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz pomiarowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi suma punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za średnią ze studiów pierwszego stopnia (średnia ważona ocen z przebiegu studiów x 8) oraz za ostateczny wynik studiów (suma 50 pkt.)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka techniczna- wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki technicznej Politechniki Poznańskiej

 

 

Komentarze (0)