Analityka i komunikacja w biznesie ATH

Analityka i komunikacja w biznesie - Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to najistotniejszy punkt na edukacyjnej mapie regionu Podbeskidzia. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Analityka i komunikacja w biznesie, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Transportu. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień ekonomicznych i socjologicznych z szeregiem umiejętności praktycznych związanych z szeroko pojmowaną analizą zjawisk społeczno- gospodarczych. Studenci poznają zasady analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej to także umiejętność diagnozowania zachodzących w różnych kontekstach procesów komunikacyjnych, a także umiejętność konstruowania efektywnej polityki komunikacyjnej organizacji.

Studia na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomia społeczna, podstawy zarządzania, procesy demograficzne, podstawy rachunkowości, socjologia prawa, psychologia w biznesie, analiza ryzyka, rachunkowość zarządcza, analiza rynków finansowych, metody prezentacji danych, techniki kreatywnego myślenia, raportowanie finansowe, analizy statystyczne w bazach danych, zarządzanie projektami. A co po studiach? Absolwent Analityki i komunikacji w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie jako analityk w sektorze publicznym i prywatnym, specjalista do spraw komunikacji internetowej, specjalista PR, pracownik działu marketingu i reklamy, dziennikarz.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Sylwia, studentka Analityki i komunikacji w biznesie mówi:

„Komunikacja w biznesie to dzisiaj podstawa poprawnych relacji i dobrych efektów. Dlatego świat biznesu czeka na specjalistów, ekspertów w swoich dziedzinach. Dlatego studiuję w Akademii Techniczno- Humanistycznej. Aby stać się specjalistą.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę i komunikację w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad badania rynku,
 • raportowania i audytu społecznego,
 • etyki w biznesie,
 • zasad prezentacji i wystąpień publicznych,
 • analizy modeli biznesowych,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • socjologii reklamy.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka i komunikacja w biznesie:

Absolwent kierunku Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk w sektorze publicznym i prywatnym,
 • specjalista do spraw komunikacji internetowej,
 • specjalista PR,
 • pracownik działu marketingu i reklamy,
 • dziennikarz.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Analityka i komunikacja w biznesie w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Transportu ATH

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka i komunikacja w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)