Inżynieria materiałowa ATH

Inżynieria materiałowa – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej to uczelnia, której historia sięga lat 60 XX wieku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Inżynieria materiałowa, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Inżynieria materiałowa w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej realizowany jest na Wydziale Inżynierii materiałów, Budownictwa i Środowiska. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technologii i przetwórstwa materiałów w tym tworzyw sztucznych, metali, kompozytów, czy materiałów ceramicznych. Studenci nabywają umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowania do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Ponadto, poznają zasady metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich.

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: chemia, fizyka, grafik inżynierska, nauka o materiałach, metalurgia i odlewnictwo, zasady gospodarki rynkowej i organizacji, elektrotechnika i elektronika, podstawy metrologii, wytrzymałość materiałów, krystalografia, metody mikroskopowe, polimery, materiały konstrukcyjne, obróbka powierzchniowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej w ATH znajdą zatrudnienie w firmach produkujących komponenty dla motoryzacji, firmach produkujących materiały budowlane, opakowania, materiały dla sektora energetycznego, jak również kompozyty dla lotnictwa.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej opinie? Adam, student Inżynierii materiałowej mówi:

„ATH to uczelnia, dzięki której każdy może stawiać pierwsze kroki na ścieżce zawodowej. Dla mnie najważniejsze było wybranie kierunku, po którym będę mógł liczyć na pewne zatrudnienie. Dlatego wybrałem Inżynierię materiałową.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię materiałową w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • budowy chemicznej, struktury i morfologii materiałów,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia złożonych obliczeń z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów,
 • termodynamiki chemicznej,
 • metod wytwarzania polimerów oraz formowania wyrobów polimerowych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach produkujących komponenty dla motoryzacji,
 • firmach produkujących materiały budowlane,
 • firmach produkujących opakowania,
 • firmach produkujących materiały dla sektora energetycznego,
 • firmach produkujących kompozyty dla lotnictwa.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria materiałowa w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej znajdują się: matematyka, chemia, fizyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bielsku- Białej

ATH kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bielsku- Białej

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)