Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu dyscyplin ściśle powiązanych z bibliotekoznawstwem i szeroko rozumianą informacją, czyli informatologii, bibliologii, także innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz, ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę, również z zakresu wybranych dyscyplin z obszaru i dziedzin nauk społecznych, m.in. socjologii, pedagogiki, psychologii, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: społeczeństwo informacji i wiedzy, problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej, finanse w instytucjach kultury, wprowadzenie do zarządzania instytucjami książki, polityka jakości instytucji książki, instytucje kultury literackiej i życia literackiego, bibliologia i informatologia. Absolwenci Zarządzania informacją i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego znajdą zatrudnienie w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Dominika, studentka Zarządzania informacją i bibliotekoznawstwo mówi:

„W dzisiejszych czasach informacja należy do rzeczy najcenniejszych. Dlatego trzeba, choć to zupełne minimum, umieć pozyskiwać i analizować informacje. Między innymi takie umiejętności zdobywamy studiując na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji społecznej i komunikacji medialnej,
 • systemów komunikowania w nauce,
 • doboru, oceny i interpretacji źródeł do badań,
 • analizowania i porównywania różnych kierunków badań podejmowanych współcześnie w zakresie nauki o książce, bibliotece i informacji,
 • rozpoznawania i rozumienia uwarunkowań, prawidłowości i stanu czytelnictwa,
 • stosowania metod i technik badań czytelniczych,
 • posługiwania się dokumentami normalizacyjnymi w zakresie tworzenia reprezentacji dokumentów,
 • interpretowania i stosowania przepisów prawa dotyczących organizacji i funkcjonowania bibliotek,
 • projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych i fachowych,
 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach i centrach informacji,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • mediach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UJK

Komentarze (0)