Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

02.02.2022

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • archeologia
 • antropologia współczesności
 • metody badań terenowych
 • etnologia społeczeństw pozaeuropejskich
 • etnografia Polski
 • muzealnictwo historyczne

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem różnych zagadnień, czyli filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą etnologiczny obszar. Studenci poznają rewiry historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów, historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: archeologia, antropologia współczesności, metody badań terenowych, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, etnografia Polski, muzealnictwo historyczne, metodologia nauk społecznych, folklorystyka, metody interpretacji kultury, sztuka ludowa w Polsce, antropologia płci i seksualności, antropologia stosowana, teoria kultury, antropologia miasta, antropologia religii. A co po studiach? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach badania opinii publicznej, reklamie.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Monika, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką. Tutaj liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Właśnie za te cechy najbardziej cenię tę uczelnię.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - ważne informacje

Etnologia i antropologia kulturowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię i antropologię kulturową:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania kierunków i nurtów w antropologii,
 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • antropologicznych kontekstów kultury współczesnej,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • teoretycznego ujmowania różnych aspektów kultury,
 • współczesnych dylematów antropologii,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • centrach badania opinii publicznej,
 • reklamie,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)