Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa

Energetyka i chemia jądrowa UW

Energetyka i chemia jądrowa – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W ofercie dydaktycznej, pod literą „E” kandydaci odnajdą kierunek Energetyka i chemia jądrowa, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Chemii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z matematyki oraz głównych działów fizyki i chemii. Studenci uczą się posługiwać przyrządami pomiarowymi- mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym i substancjami chemicznymi. Ponadto, poznają zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne, aktualne kierunki rozwoju w dziedzinie fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych, a także uczą się organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołową.

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: chemia fizyczna, metody numeryczne, elektrodynamika, fizyka jądrowa, elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej, zastosowanie fizyki jądrowej, chemia jądrowa i radiacyjna, podstawy hydrodynamiki, chromatografia cieczowa, warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Energetyki i chemii jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, Państwowej Agencji Atomistyki, organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową, organach administracji związanych z ochroną środowiska, instytutach naukowo- badawczych, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat technik jądrowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karol, student Energetyki i chemii jądrowej mówi:

„Studia powinny być wciągające, inaczej są tylko nudnym obowiązkiem. Jeśli poszukujecie ciekawych rozwiązań i fajnych pomysłów na zdobycie wykształcenia, polecam gorąco Uniwersytet Warszawski. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Energetykę i chemię jądrową na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizyki jądrowej,
 • chemii jądrowej,
 • radiochemii,
 • zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle,
 • ochrony radiologicznej,
 • analizy instrumentalnej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Energetyka i chemia jądrowa:

Absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe,
 • Państwowej Agencji Atomistyki,
 • organach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką jądrową,
 • organach administracji związanych z ochroną środowiska,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat technik jądrowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Energetyka i chemia jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UW

Komentarze (0)