Zarządzanie

Zarządzanie

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania - kierunki studiów

Zarządzanie – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 2020/2021

Studia na kierunku zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy działalności biznesowej, 
 • prawo cywilne i gospodarcze, 
 • metody i techniki zarządzania, 
 • socjologia organizacji i pracy, 
 • negocjacje w biznesie, 
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
 • zarządzanie strategiczne, 
 • rynek pieniężny i kapitałowy, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 • rachunkowość finansowa, 
 • prawo pracy, 
 • etyka życia gospodarczego, 
 • psychologia zarządzania, 
 • katolicka nauka społeczna, 
 • statystyka

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to uczelnia czerpiąca wzorce z wieloletniej, salezjańskiej tradycji edukacyjnej miasta oraz doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. W ofercie dydaktycznej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarzadzaniu i nauk pokrewnych, które wyjaśniają istotę, prawidłowości oraz problemy funkcjonowania organizacji, instytucji publicznych, czy struktur bezpieczeństwa. Zarządzanie w SWEiZ w Łodzi to umiejętności niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności, z najmocniejszym akcentem położonym na współpracę z klientem.

W programie nauczania występują następujące przedmioty: podstawy działalności biznesowej, prawo cywilne i gospodarcze, metody i techniki zarządzania, socjologia organizacji i pracy, negocjacje w biznesie, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, rynek pieniężny i kapitałowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, prawo pracy, etyka życia gospodarczego, psychologia zarządzania, katolicka nauka społeczna, statystyka. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, urzędach centralnych, organizacjach branżowych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Zarządzanie. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć: Jakie ma Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi opinie? Maciek, student Zarządzania mówi:

„Studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania to zdobycie konkretnego wykształcenia, dzięki któremu bez problemu odnajdę się na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi:

Absolwent Zarządzania w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • analizy problemów zarządzania,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • wnioskowania statystycznego,
 • prawidłowości zachowań organizacyjnych,
 • zasad i nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami,
 • technik operacyjnych,
 • budowania wizerunku marki,
 • prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • urzędach centralnych,
 • organizacjach branżowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)