Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki, którzy będą posiadać wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi. Studenci nabywają także umiejętności ogólnohumanistycznych, takich jak rozumienie terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych, umiejętność dokonywania pogłębionych analiz zjawisk kulturowych i językowych i wnioskowania, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych.

W programie nauczania odnajdziemy takie przedmioty jak: wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury białoruskiej, gramatyka opisowa języka białoruskiego, fonetyka i fonologia, dialektologia, praktyczna nauka języka białoruskiego, warsztaty przekładowe, folklor Białorusi, wschodniosłowiańskie mity i konteksty kulturowe, analiza i interpretacja tekstu literackiego, frazeologia, leksykologia z elementami leksykografii, kultura języka białoruskiego, analiza wytworów kultury, systemy ortograficzne języka białoruskiego. A co po studiach? Absolwenci Filologii białoruskiej z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Sandra, studentka Filologii białoruskiej z językiem rosyjskim i angielskim mówi:

„Tak mocno dążymy do tzw. Zachodu, że praktycznie nie znamy swoich sąsiadów, którzy są, mniej lub bardziej, do nas podobni. Warto ich poznać. Służą temu studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię białoruską z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesu rozwojowego literatury białoruskiej,
 • współczesnych kierunków rozwoju języka białoruskiego,
 • historii Białorusi,
 • folkloru Białorusi,
 • współczesnego białoruskiego życia kulturalnego,
 • zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej, gospodarczej i polityczno-społecznej Białorusi i Rosji,
 • znaczenia emigracji w kształtowaniu się kultury i języka białoruskiego.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim  może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi,
 • organizacjach pozarządowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie,
 • biurach tłumaczeń,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język angielski, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia białoruska- wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)